Zomrela Jarmila Struhárová, predsedníčka novosadského MOMS

3.nov 2018

Zomrela Jarmila Struhárová, predsedníčka novosadského MOMS

Vo veku 73 rokov, včera, 2. novembra 2018,  svoju životnú púť ukončila Jarmila Stuhárová, predsedníčka Miestného odboru Matice slovenskej v Novom Sade.

Jarmila Struhárová, narodená Viergová, sa narodila v roku 1945 v Zreňanine. Svoje základné vzdelanie absolvovala v ZŠ v Padine, kým sa stredoškolskému vzdelaniu venovala v gymnáziu vo svojom rodisku. Vyštudovala anglícky jazyk a literatúru na Filozofickej fakulte v Novom Sade.  Ako dvadsaťtriročná, čerstvo vyštudovaná profesorka sa  zamestnala na miesto novinárky a prekladateľky v Pokrajinskom sekretariáte pre informácie Výkonnej rady AP Vojvodiny, kde pracovala až pod odchod do dôchodku.  V roku 1990 sa zapojila do činnosti MOMS Nový Sad a od roku 2009 v ňom zastávala funkciu podpredsedníčky. O štyri roky neskoršie sa stala vedúcou novosadského MOMS, ktorý viedla vyše päť rokov. Okrem jej nesebeckej práce na roli matičnej, podieľala sa aj ako spoluautorka na vydaní knihy Na krídlach jubilea – 20 rokov činnosti MOMS Nový Sad. Pohreb Jarmily Struhárovej sa uskutoční v pondelok 5. novembra o 13:30 hodine na novosadskom cintoríne.

Česť jej pamiatke!

A. CHALUPOVÁ
A. CHALUPOVÁ

ANIČKA CHALUPOVÁ (1971) Ako novinárka začala v lokálnej rozhlasovej stanici v Kovačici, neskoršie ako šéfredaktorka v TV OK. Je autorkou viacerých dokumentárnych filmov, vysielaní pre deti a mládež, článkov z dejín Kovačice, početných kultúrno-spoločenských akcii a pod. Od 2011 roku pracuje v Novinovo-vydavateľskej ustanovizni Hlas ľudu ako novinárka – dopisovateľka z Kovačice. Kontakt: chalupova@hl.rs