KOS Jednota Hložany oslávil 70 rokov činnosti

3.nov 2018

KOS Jednota Hložany oslávil 70 rokov činnosti

Včera večer v Hložanoch odznel slávnostný koncert V tých Hložanoch… Ním Kultúrno-osvetový spolok Jednota, založený roku 1948, oslávil 70. výročie pôsobenia.

Vo vyplnenej sále Domu kultúry vystúpili tanečníci, speváci, hudobníci a recitátori. V predsieni bola nainštalovaná Jesenná výstava skupiny hložianskych výtvarníkov pôsobiacej v 70-tych rokoch KaPaJa. V rámci programu udelili uznania štátnym a pokrajinským orgánom a inštitúciám ako i hložianskym podnikom, ktoré podporujú činnosť spolku. KOS Jednota od založenia doteraz získal množstvo ocenení. Medzi inými aj Cenu obce Báčsky Petrovec, Iskru kultúry – Kultúrno-osvetového spoločenstva Vojvodiny, Rad bratstva a jednoty niekdajšieho Predsedníctva SFR Juhoslávie, Chartu Zväzu ochotníkov Srbska, Zlatú plaketu Zväzu kultúrno-umeleckých spolkov a organizácií Bosny a Hercegoviny a ďalšie.

KOS Jednota bol založený v roku 1948, avšak, informovala konferanciérka programu Elena Vršková: „Dejiny organizovaného kultúrneho osvetového života v Hložanoch siahajú do 19. a začiatku minulého storočia. Cieľom bolo zachovať a zveľadiť duchovné, folklórne, divadelné, výtvarné, hudobno-spevácke a folklórne tradície Slovákov v týchto končinách. Ale podnecoval sa aj multikulturalizmus a spolupráca s príslušníkmi väčšinového národa a národných spoločenstiev a nadviazala sa spolupráca s inými združeniami a inštitúciami.“

Vršková tiež spomenula, že v práci spolku účinkovali stovky ľudí; viedli ich predsedovia: Ján Adámek, Ondrej Kolár, Juraj Fekete, Ondrej Čipkár, Ondrej Semártonský, Samuel Fekete, Pavel Murtín, Ján Rojka, Michal Hataľa starší, v novšom období Pavel Báďonský (iniciátor výstavby amfiteátra, v ktorom sa najčastejšie uskutočňuje Folklórny festival Tancuj, tancuj…), Ján Uram, Pavel Dobrík, Michal Hataľa ml. a terajší vedúci spolku Rastislav Struhár a Vladimír Bažaľa.

O kvalitné folklórne výkony sa pričinili choreografi: Mária Miškovicová, Jaroslav Kriška a Mária Benková. Uznanie patrí aj vedúcim speváckych skupín a orchestrov Jánovi Ďuricovi, Štefanovi Mravíkovi, Pavlovi Báďonskému, Kvetoslave Benkovej, Rastislavovi Struhárovi a režisérom Samuelovi Feketemu, Jurajovi Bartošovi, Janje Urbančekovej-Fejzulahiovej, Jánovi Čánimu a Miroslavovi Fábrimu.

Historiát spolku

Podrobnejšie údaje o KOS Jednota, začnúc tým, že bol založený 19. septembra 1948, poskytla zvuková nahrávka textu Kataríny Melegovej-Melichovej. Ilustrovali ho fotografie a video zábery na video bime.

Autorka stručného historiátu pripomenula, že v rámci spolku v prvej fáze jeho pôsobenia fungovala aj čitáreň a podčiarkla, že „medzníkom na poli folklórnom bol návrat do Hložian roku 1956 prácechtivej učiteľky Márie Miškovicovej, lebo z jej iniciatívy založili v rámci spolku, v ktorom sa dovtedy preferovalo divadlo, tanečnú skupinu.“ Jej sústavnejšia práca začala roku 1962. Cieľom Miškovicovej bolo „zachovať pôvodné slovenské tance, zvyky a obyčaje a prezentovať ich obecenstvu.“

Roku 1984 sa hložianski spolkári zúčastnili nakrúcania prvého slovenského dolnozemského hraného filmu Mišo, ako i nakrúcania Priadok pre vtedajšiu TV Nový Sad. V tom období v spolku pôsobila aj recitačná, výtvarnícka sekcia, fotosekcia a spevácky zbor. Pri príležitosti 50. výročia spolku (2008) vyšla kazeta hudobných nahrávok V Hložanoch je tretí, tam mi srdce letí. Pri príležitosti osláv 250 rokov príchodu Slovákov do Hložian, roku 2006, vydali aj nosič zvuku (CD) V tých Hložanoch… V Hložanoch sa 5. apríla 1970 uskutočnila prvá Prehliadka slovenských folklórnych spolkov (8 súborov). Roku 1989 toto podujatie premenovali na Folklórny festival Tancuj, tancuj… V rámci doterajších 48 ročníkov FFTT (z toho 26 v Hložanoch) sa doteraz predstavilo viac ako 40.000 účastníkov a hostí.

Divadelná činnosť sa v Hložanoch rozbehla 12. mája 1913 – ochotníci zahrali Tajovského Statky-zmätky. Roku 1959, hneď po sprístupnení nového Domu kultúry zahrali hru Za frontom; v tom období divadelný život dýchal plnými pľúcami, najmä zásluhou učiteľov miestnej základnej školy. V poslednom štvrťstoročí hložianske divadlo je mŕtve, na rozdiel od výtvarného života. Organizovanú formu výtvarníctvu najprv roku 1974 vdýchla skupina KaPaJa. Po viacročnom útlme od roku 1994 sú výtvarníci znovu činní a pôsobia mimo spolku. Založili si krúžok Pod lipami ako i výstavu Z palety hložianskych výtvarníkov, teraz známu ako Hložianska paleta.

Kultúrno-umelecký program

Kokcert sa začal piesňou Pod Hložanami drevo rúbajú, v predvedení Tria JAR čiže Jaroslava Krišku, Adama Vladislava Stupavského a Rastislava Struhára. Ako tmel medzi súčasnosťou a časmi zašlými vyznela aj pieseň Ej, mám ja lúčku… v podaní Jaroslava Krišku. Vzápätí prítomných do reality vrátili najmladší: rozšantená detská folklórna skupina, ktorá previedla detské hry a tance. Nádych návratu do minulosti malo i vystúpenie ženskej speváckej skupiny Balážová-Dobríková-Murtínová-Feketová-Hataľová. Veľký potlesk si vyslúžil najstarší aktívny ochotník, harmonikár a spevák Štefan Mravík za pieseň Žena moja…

Po dvoch básňach Samuela Feketeho, ktoré zarecitovali Damian Fekete a Monika Bažaľová, sa predstavili aj ďalší speváci: Jana Stupavská piesňou Jahoda, jahoda, Adam Vladislav Stupavský V tých Hložanoch je, Marína Zahorcová Na prostried Šimandre, Anna Dudková Po doline tichý vetrík povieva, Katarína Dobríková Nič krajšieho nepoznámRastislav Struhár Čardáš dvoch sŕdc.

Vystúpila i mladšia tanečná skupina a nakoniec polku zatancovala staršia tanečná skupina. Na záver si všetci spolkári, ktorí vystúpili v rámci koncertu zaspievali pieseň Tie Hložany. Hral orchester v zložení: Rastislav Struhár (vedúci), Samuel Kováč, Vlastimír Struhár Ivan Galamboš.

Hudobno-spevácku zložku koncertu vyprofilovali Rastislav Struhár a Jaroslav Kriška. Vizuálne program stvárnila Olja Tordajová, pod scenár sa podpísala Katarína Melegová-Melichová a režisérom a organizátorom celého podujatia bol Michal Hataľa.

Hostia

Prítomných úvodom oslavy privítal predseda KOS Jednota Rastislav Struhár. Menovite, radom: predsedu Báčskopetrovskej obce Jána Šuľana, jeho zástupcu Jána Brnu, podpredsedu NRSNM Juraja Červenáka, predsedníčku Výkonného výboru NRSNM Katarínu Melegovú-Melichovú, predsedu Matice slovenskej v Srbsku Jána Brtku, riaditeľku podniku Agroplod Jarmilu Bohušovú, predsedu Rady Miestneho spoločenstva Hložany Pavla Žemberyho, tiež predstaviteľov spolkov a združení z Hložian.

Predseda jubilujúceho spolku pripomenul, že „Hložany nie sú významné len svojou históriou, ale i ľuďmi, ktorí entuziazmom a láskou žijú a zveľaďujú svoje prostredie.“ Dodal, že tomu nasvedčuje „od roku 1948 i činnosť Kultúrno-osvetového spolku Jednota“, keďže „divadelníci, výtvarníci, hudobníci, speváci šírili dobré meno Hložian všade, kde vystupovali, prezentujúc kultúru nášho prostredia svojou prácou, z pokolenia na pokolenie dokázali zachovať si svoje jedinečné tradície.“

Ďakovné listiny

Zástupca predsedu Vladimír Bažaľa prečítal rozhodnutie správnej rady KOS Jednota z 26. októbra, ktorým sa udeľuje Zlatá plaketa štátnym orgánom, inštitúciám a hospodárskym subjektom „za dlhoročnú spoluprácu, pomoc a podporu pôsobenia spolku.“ Laureátmi sú: Ministerstvo kultúry Srbskej republiky, Pokrajinský sekretariát pre kultúru, verejné informovanie a vzťahy s náboženskými spoločenstvami AP Vojvodiny, Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí Slovenskej republiky, Obec Báčsky Petrovec, Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny v Srbsku, Matica slovenská v Srbsku, hložianske podniky Agroplod, Uram systém, Bata šped, Diskont Protea, Poľnohospodárske gazdovstvo Fekete a Miestne spoločenstvo Hložany.

Uznania udelil Rastislav Struhár; prítomní nositelia uznaní sa poďakovali a zaželali jubilujúcemu spolku ešte veľa úspechov. Čestný predseda spolku Michal Hataľa zožal najdlhší potlesk večierka, keď  sa prihovoril: „Poďakoval by som sa všetkým výtvarníkom, divadelníkom, spevákom, hudobníkom, tanečníkom za ich prácu v tomto spolku. Nie iba im, ale každému jednému človekovi v dedine, ktorý prispel  a je ich mnoho  aspoň jedným zrnkom do bohatej sýpky našich dejín. Všetkým patrí vďaka. Členom spolku, zvlášť tým najmladším, želám aby zachovávali naše tradície, našu slovenskú identitu.“

Po ukončení slávnostného večierka spolkári s pozvanými hosťami sa v podniku Oáza MB pobavili pri spoločnej večeri a družnom rozhovore.

J. BARTOŠ
J. BARTOŠ

BARTOŠ, JURAJ (1955) Pracuje ako novinár redaktor v týždenníku Hlas ľudu, kde bol šéfredaktorom v obdobiach 1990 – 1991 a 2000 – 2005. V čele mládežníckeho časopisu Vzlet pôsobil v období 1993 – 1997. Spolupracoval so slovenskými redakciami Rádia Nový Sad, Televízie Nový Sad, bol pri zakladaní TV Petrovec, tiež členom redakcie časopisu pre deti Zornička. Vydal knižku básní a próz pre deti Poď, kým ešte smieme (2005). Získal niekoľko ročných novinárskych cien Hlasu ľudu a Cenu Zorničky za básne a prózy. Je ženatý, má dvoch synov. Kontakt: bartos@hl.rs