Voľby v Kysáči

4.nov 2018

Voľby v Kysáči

Voľby do národnostných rád národnostných menšín prebiehajú dnes aj v Kysáči.

Aj tentoraz, ako i v roku 2014, sa hlasuje na dvoch volebných miestach.

Volebné miesto číslo 6 sa nachádza v Základnej škole Ľudovíta Štúra. Okrem 1171 príslušníkov slovenskej národnostnej menšiny do volebných zoznamov tu majú zapísaných i príslušníkov nemeckej (5), rusínskej (3) a po jednom príslušníkovi aškalijskej, maďarskej a rómskej národnostnej menšiny.

Volebné miesto číslo 7 sa nachádza v Kultúrnom centre Kysáč, ul. Slovenská č 22. Na tomto volebnom mieste je zapísaných 1127 príslušníkov slovenskej národnostnej menšiny a v zoznamoch sú tiež príslušníci bunjevskej národnostnej menšiny (11), rómskej a maďarskej (po 9), nemeckej (6), rusínskej (2) a ukrajinskej (1).

Volebné miesta boli otvorené o 7.00 hodine ráno.

E. ŠRANKOVÁ
E. ŠRANKOVÁ

ELENA ŠRANKOVÁ (1958) V redakcii Hlasu ľudu je zamestnaná od roku 1982 ako novinárka. Je vydatá, má jednu dcéru. Kontakt: srankova@hl.rs