VOĽBY V JUHOVÝCHODNOM A STREDNOM BANÁTE

4.nov 2018

VOĽBY V JUHOVÝCHODNOM A STREDNOM BANÁTE

HAJDUŠICA

Hajdušica

Do osobitného voličského zoznamu v tejto dedine je zapísaných 284 Slovákov. Z toho počtu do 12. hodiny pred volebné urny predstúpili 72, čiže presne štvrtina z celkového počtu voličov. Na volebnom mieste v Miestnom spoločenstve môžu hlasovať ešte aj príslušníci maďarskej, nemeckej a albánskej menšiny, pokým macedónska národnostná menšina členov svojej národnostnej rady volí na elektorskom zhromaždení v Belehrade, na ktorom svojich predstaviteľov majú aj hajdušickí Macedónci.

Jánošík

JÁNOŠÍK

V Jánošíku právo voliť má 532 občanov Jánošíka a svoje volebné právo do 12. hodiny využilo iba 70 voličov, čiže 13 percent. To ani neprekvapuje vzhľadom na to, že vyše 100  občanov žije v zahraničí, hlavne na Slovensku. Okrem Slovákov v Jánošíku právo voliť majú aj niekoľkí Rumuni.

PANČEVO – VOJLOVICA

Do osobitných voličských zoznamov v Pančeve je zapísaných 702 Slovákov, ktorí hlasujú na dvoch volebných miestach. Na volebnom mieste vo Vojlovici je zapísaných 461 Slovákov. Z toho počtu do 12. hodiny svoje volebné právo využili 72. Ostatných 250 hlasujú na volebnom meste v Pančeve.

ARADÁČ

Do osobitného voličského zoznamu v Aradáči je zapísaných 651 aradáčskych Slovákov. Po dvanástu hodinu svoje volebné právo voliť členov Národnostnej rady SNM využili 53, čiže iba 8 percent voličov.

BIELE BLATO

V tejto dedine do voličského zoznamu je zapísaných 255 príslušníkov slovenskej menšiny. Z toho počtu pred volebný výbor predstúpilo 39, čiže iba 15 percent. Okrem Slovákov v tomto multietnckom prostredí hlasujú ešte aj Maďari, Bulhari, Romi a Aškalije.

V. HUDEC
V. HUDEC

VLADIMÍR HUDEC (1957) S Hlasom ľudu začal spolupracovať roku 1979. Prvý príspevok zverejnil v mládežníckom časopise Vzlet. V Hlase ľudu sa zamestnal roku 1988 ako novinár – dopisovateľ a na tom pracovnom mieste zotrváva aj v súčasnosti. Pravidelne sleduje a píše o udalostiach a živote v rodnej Hajdušici, ako aj o spoločensko-politickom a hospodárskom živote v obci Plandište. V sledovaní života v banátskych slovenských osadách sa zameriava na podmienky žitia, čiže komunálnu problematiku, ale sleduje aj (poľno) hospodársky, kultúrny, cirkevný, športový a vôbec spoločenský život. Kontakt: hudec@hl.rs