V Kulpíne zatiaľ hlasovalo 16 percent voličov

4.nov 2018

V Kulpíne zatiaľ hlasovalo 16 percent voličov

Tak ako aj obvykle, aj tentoraz  sa v Kulpíne hlasuje v Základnej škole Jána Amosa Komenského. Otvorené je iba jedno volebné miesto – a to s číslom 5.

Toto volebné miesto navštívila i delegácia slovenského veľvyslanectva

Zastavili sme sa tam krátko po 16. hodine. Volebná komisia disponuje štyrmi osobitnými voličskými zoznamami. Podľa nich k hlasovaniu môže pristúpiť 1047 Slovákov, 29 Rómov, 1 Rusín a 1 Ukrajinec. Do spomenutej 16. hodiny hlasovalo spolu 185 voličov. Z toho Slovákov bolo 170 (čo je niečo vyše 16 percent) a Rómov 15 (čo je prakticky viac ako 50 percent).

Ako nám povedali, hlasovanie plynie hladko, nemali žiadne problémy, ani výtržnosti. Spomenuli iba, že jedného potenciálneho voliča museli odmietnuť. Nedostal síce pozvanie, ale nahliadnutím do voličských zoznamov zistili, že tam nikde nie je ani evidovaný.

Toto volebné miesto navštívila delegácia Veľvyslanectva Slovenskej republiky v Belehrade. Zástupca veľvyslankyne Igor Vencel sa informoval o priebehu volieb a s prítomnými sa krátko rozprávali i o aktuálnej migrácii celých rodín do krajiny našich predkov.

A. FRANCISTYOVÁ
A. FRANCISTYOVÁ

ANNA FRANCISTYOVÁ (1962) V NVU Hlas ľudu je zamestnaná od roku 1985. Najprv pôsobila v redakcii mládežníckeho časopisu Vzlet, kde bola i zástupkyňou hlavnej redaktorky a úradujúcou šéfredaktorkou. Od roku 1994 pôsobí v redakcii Hlasu ľudu, od roku 1995 ako redaktorka kultúrnej rubriky a toho času je úradujúcou zodpovednou redaktorkou. Je nositeľkou niekoľkých ročných cien Hlasu ľudu. Kontakt: francistyova@hl.rs