Voľby v obci Surčín

4.nov 2018

Voľby v obci Surčín

V obci Surčín sa voľby do NRNM konajú na troch volebných miestach: Surčíne, Dobanovciach a Boľovciach.

V Surčíne je do osobitného voličského zoznamu zapísaných 15 Slovákov, ako aj ešte asi 200 voličov príslušníkov 11 národnostných menšín. Do 17. hodine hlasovalo 10 Slovákov.

V Dobanovciach je do osobitného voličského zoznamu zapísaných 171 Slovákov, 9 Rómov a 4 Ukrajinci. Do 17. hodine hlasovalo 60 Slovákov.

V Boľovciach je do osobitného voličského zoznamu zapísaných 335 Slovákov, 2 Rómovia a 4 Bulhari. Do 17. hodine volilo 101 Slovákov.

Željko Čapeľa

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs