KYSÁČ: Najviac hlasov získala listina číslo 1

4.nov 2018

KYSÁČ: Najviac hlasov získala listina číslo 1

Na dvoch hlasovacích miestach v Kysáči zo zapísaných 2299 voličov na voľby do Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny vyšlo 562 voličov pričom 14 lístkov bolo neplatných.

Podľa predbežných neoficiálnych výsledkov najviac hlasov v Kysáči získala listina Slováci vpred! – Pavel Surový (233). Nasleduje listina Matica slovenská v Srbsku – Libuška Lakatošová (170). Listina Hej, Slováci! – Michal Baláž získala 64 hlasov a listina Liga Slovákov Vojvodiny 81.

E. ŠRANKOVÁ
E. ŠRANKOVÁ

ELENA ŠRANKOVÁ (1958) V redakcii Hlasu ľudu je zamestnaná od roku 1982 ako novinárka. Je vydatá, má jednu dcéru. Kontakt: srankova@hl.rs