Predbežné výsledky menšinových volieb v Báčskom Petrovci

4.nov 2018

Predbežné výsledky menšinových volieb v Báčskom Petrovci

Na troch hlasovacích miestach v Báčskom Petrovci zo zapísaných 3 049 voličov na voľby do Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny vyšlo 885 voličov, pričom 20 lístkov bolo neplatných. Na voľbách sa zúčastnilo 29,02 % z volebného telesa.

Podľa predbežných neoficiálnych výsledkov najviac hlasov v Báčskom Petrovci získala listina Matica slovenská v Srbsku – Libuška Lakatošová: 434 hlasov. Listina Hej, Slováci! – Michal Baláž získala 203 hlasov. Listina Slováci vpred! – Pavel Surový získala 169 hlasov a listina Liga Slovákov Vojvodiny 59 hlasov.

V Hložanoch najviac hlasov –157 získala Listina Hej, Slováci! – Michal Baláž. Po nej nasleduje listina Matica slovenská v Srbsku – Libuška Lakatošová: 62 hlasov, listina Slováci vpred! – Pavel Surový: 57 hlasov a listina Liga Slovákov Vojvodiny: 20 hlasov.

V Kulpíne predbežné výsledky volieb sú nasledovné: listina Matica slovenská v Srbsku – Libuška Lakatošová: 128 hlasov, listina Slováci vpred! – Pavel Surový získala 72 hlasov, listina Hej, Slováci! – Michal Baláž 43 hlasov a listina Liga Slovákov Vojvodiny 14 hlasov.

J. ČIEP
J. ČIEP

JAROSLAV ČIEP (1970) V súčasnosti je redaktorom v týždenníku Hlas ľudu. V rokoch 2000 až 2009 zastával funkciu riaditeľa Novinovo-vydavateľskej ustanovizne Hlas ľudu v Novom Sade. V Knižnici Štefana Homolu v rokoch 1996 až 2000 ako riaditeľ zorganizoval a prezentoval zo 40 dokumentárnych výstav z kultúrnych dejín Slovákov vo Vojvodine. Kontakt: ciep@hl.rs