Predbežné výsledky národnostných volieb v juhovýchodnom a strednom Banáte

4.nov 2018

Predbežné výsledky národnostných volieb v juhovýchodnom a strednom Banáte

 BIELE BLATO

Biele Blato

Do osobitného voličského zoznamu v Bielom Blate je zapísaných 255 Slovákov avšak svoje volebné právo využili iba 83, čiže 32 percentá z celkového počtu voličov. Z toho počtu najviac hlasov – 44 zverili listine Matica slovenská v Srbsku – Libuška Lakatošová. Listina číslo 1 Slováci vpred! – Pavel Surový dostala 20 hlasov, listina Hej, Slováci! – Michal Baláž 11 a Liga Slovákov Vojvodiny 8 hlasov.

ARADÁČ

V Aradáči svoje volebné právo využilo 143 Slovákov, čo je 21 percent z celkového počtu 651 Slovákov, ktorí sú zapísaní do osobitného voličského zoznamu v tejto dedine. Z toho počtu najviac hlasov dostala listina Matica slovenská v Srbsku – Libuška Lakatošová – 56. Listina Slováci vpred! – Pavel Surový dostala 33 hlasov, Listina Hej, Slováci! – Michal Baláž dostala 14 a listina Liga Slovákov Vojvodiny 40 hlasov.

JÁNOŠÍK

Jánošík

V Jánošíku si hlasy tiež rozdelili listiny Slováci vpred! – Pavel Surový a Matica slovenská v Srbsku – Libuška Lakatošová, s tým, že Jánošíčania uprednostnili listinu Slováci vpred! – Pavel Surový, ktorej svoj hlas zverilo 107 voličov. Matica slovenská v Srbsku – Libuška Lakatošová dostala 70, Hej, Slováci! – Michal Baláž 2 a Liga Slovákov Vojvodiny 14 hlasov.

HAJDUŠICA

Aj v susednej Hajdušici viac dôverujú listine Slováci vpred! – Pavel Surový, ktorej svoj hlas zverilo 78 hajdušických Slovákov. Listine Matica slovenská v Srbsku – Libuška Lakatošová dôveruje 28 tunajších voličov, listina Hej Slováci! – Michal Baláž dostala 8 a Liga Slovákov Vojvodiny 11 hlasov. Inak v tejto dedine svoje volebné právo využilo 130 voličov, čo je 45,7 percent z celkového počtu 284 voličov zapísaných do osobitných voličských zoznamov slovenskej národnostnej menšiny.

PANČEVO – VOJLOVICA

Slováci v Pančeve hlasovali na dvoch volebných miestach – vo Vojlovici, a v meste Pančevo. Do osobitného voličského zoznamu bolo spolu zapísaných 707 Slovákov. Z toho počtu vo Vojlovici svoje volebné právo využilo 171 voličov a v meste iba 20. Spolu teda 191, čiže 27 percent. Za listinu Slováci vpred! – Pavel Surový hlasovalo 32 voličov, listine Matica slovenská v Srbsku – Libuška Lakatošová hlas zverilo 137 voličov, listina Hej Slováci! – Michal Baláž dostala 4, a listina Liga Slovákov Vojvodiny 18 hlasov.

 

 

V. HUDEC
V. HUDEC

VLADIMÍR HUDEC (1957) S Hlasom ľudu začal spolupracovať roku 1979. Prvý príspevok zverejnil v mládežníckom časopise Vzlet. V Hlase ľudu sa zamestnal roku 1988 ako novinár – dopisovateľ a na tom pracovnom mieste zotrváva aj v súčasnosti. Pravidelne sleduje a píše o udalostiach a živote v rodnej Hajdušici, ako aj o spoločensko-politickom a hospodárskom živote v obci Plandište. V sledovaní života v banátskych slovenských osadách sa zameriava na podmienky žitia, čiže komunálnu problematiku, ale sleduje aj (poľno) hospodársky, kultúrny, cirkevný, športový a vôbec spoločenský život. Kontakt: hudec@hl.rs