Predbežné výsledky volieb do NRSNM v Kovačici a Padine

5.nov 2018

Predbežné výsledky volieb do NRSNM v Kovačici a Padine

KOVAČICA

V Kovačici bolo 3 906 Slovákov zapísaných do osobitných voličských zoznamov a hlasovalo 985 voličov.

Podľa predbežných neoficiálnych výsledkov v Kovačici najviac hlasov získala listina Slováci vpred! – Pavel Surový: 394 hlasov. Listina Matica slovenská v Srbsku – Libuška Lakatošová mala 229 hlasov. Listina Liga Slovákov Vojvodiny získala 179 hlasov, kým listine Hej, Slováci! – Michal Baláž  hlas zverilo 173 voličov. 10 lístkov bolo neplatných.

 

V Padine

PADINA

Svoje volebné právo v Padine tentokrát využilo 847 voličov z celkového počtu zapísaných 3 778 Slovákov.

V Padine podľa predbežných výsledkov mala najviac hlasov listina Slováci vpred! – Pavel Surový: 354. Listina Matica slovenská v Srbsku – Libuška Lakatošová získala 306 hlasov. Listina Hej, Slováci! – Michal Baláž mala 104 hlasov a listina Liga Slovákov Vojvodiny získala 83 hlasov.

 

 

A. CHALUPOVÁ
A. CHALUPOVÁ

ANIČKA CHALUPOVÁ (1971) Ako novinárka začala v lokálnej rozhlasovej stanici v Kovačici, neskoršie ako šéfredaktorka v TV OK. Je autorkou viacerých dokumentárnych filmov, vysielaní pre deti a mládež, článkov z dejín Kovačice, početných kultúrno-spoločenských akcii a pod. Od 2011 roku pracuje v Novinovo-vydavateľskej ustanovizni Hlas ľudu ako novinárka – dopisovateľka z Kovačice. Kontakt: chalupova@hl.rs