Predbežné výsledky volieb v Erdevíku

4.nov 2018

Predbežné výsledky volieb v Erdevíku

Podľa neoficiálnych údajov, v Erdevíku volebná listina Slováci vpred! – Pavel Surový získala 114 hlasov, volebná listina Matica slovenská v Srbsku – Libuška Lakatošová získala 35 hlasov, volebná listina Hej, Slováci! – Michal Baláž získala 36 hlasov a volebná listina Liga Slovákov Vojvodiny získala 11 hlasov.

Do osobitného voličského zoznamu v Erdevíku bolo zapísaných 377 Slovákov a 16 Maďarov. Hlasovalo sa na jednom volebnom mieste, v Miestom spoločenstve Erdevík. Po uzavretie volebného miesta, hlasovalo 196 Slovákov.

D. BEREDIOVÁ-BANOVIĆOVÁ
D. BEREDIOVÁ-BANOVIĆOVÁ

DANUŠKA BEREDIOVÁ-BANOVIĆOVÁ (1989) V redakcii Hlasu ľudu začala pôsobiť v roku 2015 ako dopisovateľka a do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2017. Kontakt: berediova@hl.rs