Predstavili knihu Ondreja Miháľa v Kulpíne

4.nov 2018

Predstavili knihu Ondreja Miháľa v Kulpíne

V slávnostnom salóne vedľajšej budovy Poľnohospodárskeho múzea v Kulpíne (v terajších miestnostiach, kde sídli Spolok kulpínskych žien) včera večer predstavili knihu silbašského rodáka Ondreja Miháľa Pesničky pod oblokom v Silbaši. Knihu Ondrej venoval svojej matke Márii Miháľovej, rod. Čelovskej, ktorá bola pôvodom z Kulpína.

Toto vydarené kultúrne podujatie v Kulpíne usporiadali spoločne MOMS Kulpín, Spolok kulpínskych žien, Kanadský slovenský inštitút v Toronte, Združenie pre muzeálne agrárne dedičstvo so sídlom v Kulpíne a Poľnohospodárske múzeum v Kulpíne. Prítomných hostí z viacerých prostredí privítala autorka podujatia a moderátorka Katarína Pucovská. V mene MOMS a Spolku kulpínskych žien sa obecenstvu prihovoril a hostí privítal predseda MOMS Kulpín Pavel Gaža.

Ako v úvodnom príhovore pripomenula Katarína Pucovská cieľom knihy Pesničky pod oblokom v Silbaši a podľa slov Ondreja Miháľa bolo v tlačenej forme zachovať piesne, ktoré sa kedysi spievali v Silbaši ako si ich Ondrej uchoval v pamäti z mladosti, keď ich počúval doma v Silbaši a potom po presťahovaní do Kanady aj v Kanade.

Matka Ondreja Miháľa bola rozhlasová speváčka a Ondrej ako uznal nie je etnomuzikológ, hudobný pedagóg, učiteľ spevu, spevák ľudových piesní, ani folklorista, ale ako človek zaoberajúci sa históriou je presvedčený, že to, čo sa mu podarilo zozbierať a zapísať bude prínosom pre milovníkov slovenských piesní. Dvestopäťdesiat piesní je zapísané a do knihy vybrané dvesto ľudových piesní v silbašskom nárečí, ktoré naspievala Ondrejova mama Mária Miháľová rod. Čelovská a Zuzana Hložanová rod. Šomodiová zo Silbaša. Tieto dve ženy boli najlepšími kamarátkami a najčastejšie spolu spievávali, pokiaľ Mária Miháľová neodišla s rodinou do Kanady.

Autor knihy hovoril ako kniha vznikla o audio zápisoch na páskach piesní, ktoré nahral so svojou matkou v roku 1970 a video nahrávkach piesní, ktoré naspievala teraz už 86 ročná Zuzana Hložanová  tohto roku v Silbaši. Niekoľko piesní zapísaných v knihe na ukážku sólo zaspievala profesorka hudby v kulpínskej škole Olivera Gabríniová- Popadićová.

Pred 25. rokmi bolo založené Poľnohospodárske múzeum v Kulpíne na čo si zaspomínal Ján Kišgeci, hosť večierka v Kulpíne. Múzeum sa zaoberalo agrárnym zberateľstvom a ako podotkol J. Kišgeci jestuje snaha, aby sa taká činnosť múzea obnovila.

Do diskusie o knihe Ondreja Miháľa sa zapojili viacerí hostia, ktorí zároveň pochválili zberateľskú snahu autora najnovšej knihy Pesničky pod oblokom v Silbaši. Kniha bola vytlačená v Starej Pazove v náklade 500 výtlačkov. Všetkým prítomným na večierku autor venoval jeden exemplár spomenutej knihy.

 

K. GAŽOVÁ
K. GAŽOVÁ

KATARÍNA GAŽOVÁ (1965) V stálom pracovnom pomere v NVU Hlas ľudu je od roku 1997. Pracuje ako novinárka – dopisovateľka. Je vydatá a má dve dcéry. Kontakt: gazova@hl.rs