Voľby v Starej Pazove

4.nov 2018

Voľby v Starej Pazove

Voľby do národnostných rád v Starej Pazove sa začali tiež ráno o 7. hodine, keď sa otvorili volebné miesta v prízemí stredných škôl.

Podľa slov členov volebných komisií a pozorovateľov, do 12. hodiny prišlo hlasovať okolo 20 percent voličov zapísaných v osobitných voličských zoznamoch.

Ináč, na území Obce Stará Pazova je registrovaných 4 500 voličov, z čoho okolo 3 200 Slovákov. V popoludňajších hodinách sme si všimli pokles návštevnosti voličov (určite kvôli nedeľnému poobedňajšiemu oddychu).

Popoludňajšiu prestávku zrejme mala aj Obecná volebná komisia, lebo sme ju v miestnostiach obce nenašli (od 14. do 16.hodiny).

Katarína Verešová

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs