Voľby v Laliti

4.nov 2018

Voľby v Laliti

Voľby do národnostných rád národnostných menšín prebiehajú dnes aj v Odžackej obci. Hlasovacie miesta sú v Odžakoch, Laliti, Bogojeve a Deronjah.

Občania Lalite hlasujú na jednom hlasovacom mieste, číslo 2, v Základnej škole. Do voličského zoznamu slovenskej národnostnej menšiny je zapísaných 429 voličov a do 16.00 hlasovalo 190. Rusíni sú zapísaní piati a do spomenutej lehoty hlasoval 1 volič. Tiež je tu do osobitného voličského zoznamu zapísaný aj jeden Ukrajinec, ktorý do 16. hodiny nehlasoval.

Ako sa dozvedáme na hlasovacom mieste, 7 Laliťania hlasovali doma a asi 15. nebolo umožnené hlasovať, lebo neboli zapísaní do osobitného voličského zoznamu.

 

J. PUCOVSKÝ
J. PUCOVSKÝ

JURAJ PUCOVSKÝ (1955) V redakcii Hlasu ľudu nepretržite pracuje od roku 1980. Najprv ako spolupracovník krátko pracoval v rubrike Z našich osád, potom bol angažovaný vo vnútropolitickej rubrike a v súčasnosti je redaktor športovej rubriky. Kontakt: pucovsky@hl.rs