Voľby do NRNM – Kovačická obec

4.nov 2018

Voľby do NRNM – Kovačická obec

V Kovačickej obci je do osobitného voličského zoznamu zapísaných 7 696 Slovákov, 1 292 Maďarov, 1 238 Rumunov, 222 Rómov, 3 Nemci, 1 Bosniak a 1 Egypťan.

V Kovačici sú v miestnostiach Základnej školy otvorené tri volebné miesta, na ktorých má právo hlasovať úhrne 3 906 Slovákov zapísaných do osobitných voličských zoznamov. Z toho počtu do 14. hodiny hlasovalo úhrne 372 občanov.

 

V Padine sú otvorené dve volebné miesta, na ktorých svoje volebné právo môže využiť 3 778 Padinčanov. Do 14. hodiny hlasovalo úhrne 341 voličov.

Okrem Kovačice a Padiny, volebné miesta, na ktorých môžu hlasovať Slováci v Kovačickej obci, sú otvorené aj v Uzdine (1. Slovák), v Debeľači (8) a v Crepaji sa do osobitného voličského zoznamu zapísali traja Slováci.

A. CHALUPOVÁ
A. CHALUPOVÁ

ANIČKA CHALUPOVÁ (1971) Ako novinárka začala v lokálnej rozhlasovej stanici v Kovačici, neskoršie ako šéfredaktorka v TV OK. Je autorkou viacerých dokumentárnych filmov, vysielaní pre deti a mládež, článkov z dejín Kovačice, početných kultúrno-spoločenských akcii a pod. Od 2011 roku pracuje v Novinovo-vydavateľskej ustanovizni Hlas ľudu ako novinárka – dopisovateľka z Kovačice. Kontakt: chalupova@hl.rs