Menšinové voľby v Báčskom Petrovci

4.nov 2018

Menšinové voľby v Báčskom Petrovci

Na voľby národnostných rád národnostných menšín dnes ráno od 7. hodiny v našej krajine otvorili všetkých 926 volebných miest v 130 mestách a obciach. Medzi nimi je aj 5 volebných miest v Obci Báčsky Petrovec. Tri volebné miesta sa nachádzajú priamo v Petrovci a po jedno volebné miesto je v Hložanoch a v Kulpíne.

V Obci Báčsky Petrovec do osobitného voličského zoznamu je zapísaných 5 314 občanov s právom hlasu. Z tohto počtu je 5 192 Slovákov (v roku 2014 v osobitnom zozname v Obci Báčsky Petrovec bolo zapísaných 5 602 Slovákov), 96 Rómov, 6 Rusínov, 5 Maďarov, 3 Slovinci a po 1 Ukrajinec a Nemec.

Teda, okrem väčšinových Slovákov, dnes aj v tejto obci svojich zástupcov volia aj ďalších šesť menšín.

Voľby Báčsky Petrovec

Pre priame voľby pre Slovákov boli vyhlásené 4 volebné listiny, z ktorých si voliči slovenskej menšiny zvolia predstaviteľov do Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny.

Hlasovacie lístky pre voľbu členov do Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny sú A-4 formátu a vytlačené sú po srbsky cyrilikou a v jazyku a písme národnostných menšín.

Všetky tri volebné miesta v Báčskom Petrovci sme navštívili o 11. hodine predpoludním. Podľa slov prítomných členov volebných jednotiek dozvedeli sme sa, že priemerne k urnám pristúpilo zo 10 percent voličov Slovákov.

Na volebných miestach sme neevidovali väčšie nedopatrenia. Voličov s volebným lístkom, alebo len s osobným preukazom, ktorých zistili zapísaných v osobitnom volebnom zozname, na volebných miestach pripúšťali k urnám.

Na druhej strane viacerí občania sa sťažovali, že pozvanie ani nedostali. Hoci pred štyrmi rokmi volili a teraz nie sú na zozname.

Stav v osobitnom zozname si neoverovali. Lebo podľa ich slov „nie je normálne, aby niekto kto sa pred štyrmi rokmi vyjadril ako príslušník menšiny a neumrel, teraz zázračným spôsobom v zozname nie je.“ A vyjadrili podozrenie z čachrovania s menšinovými osobitnými zoznamami.

J. ČIEP
J. ČIEP

JAROSLAV ČIEP (1970) V súčasnosti je redaktorom v týždenníku Hlas ľudu. V rokoch 2000 až 2009 zastával funkciu riaditeľa Novinovo-vydavateľskej ustanovizne Hlas ľudu v Novom Sade. V Knižnici Štefana Homolu v rokoch 1996 až 2000 ako riaditeľ zorganizoval a prezentoval zo 40 dokumentárnych výstav z kultúrnych dejín Slovákov vo Vojvodine. Kontakt: ciep@hl.rs