Dnes prebiehajú voľby do menšinových národnostných rád

4.nov 2018

Dnes prebiehajú voľby do menšinových národnostných rád

Príslušníci národnostných menšín v Srbsku dnes vychádzajú na voľby, aby si zvolili predstaviteľov do 22 národnostných rád.

Podľa riešenia Ministerstva štátnej správy a lokálnej samosprávy z 19. októbra 2018 do osobitného voličského zoznamu národnostných menšín je zapísaných 507 183 voličov.

Pre predstaviteľov 18 národnostných menšín, ktorí si volia členov národnostných rád na priamych voľbách, je zapísaných 462 759, čiže, pre albánsku národnostnú menšinu 35 662 voličov, pre aškalijskú 2 721, pre bosniacku 103 492, pre bulharskú 18 106, pre bunevskú 7 842, pre vlašskú 26 549, pre grécku 2 458, pre egyptskú 3 879, pre maďarskú 129 328, pre nemeckú 2 513, pre poľskú 345, pre rómsku 66 225, pre rumunskú 20 142, pre rusínsku 7 911, pre slovenskú 29 436, pre slovinskú 2 105, pre ukrajinskú 2674 a pre českú 1 371 voličov.

Pre predstaviteľov 4 národnostných menšín, ktorí si volia členov národnostných rád prostredníctvom elektorského zhromaždenia, je zapísaných 44 424 voličov. Z toho: pre macedónsku 9 469, pre ruskú 2 534, pre chorvátsku 22 077 a pre čiernohorskú 10 355 voličov.

Volebné miesta, ktorých je v celom Srbsku 926, sa otvorili dnes ráno o siedmej a hlasovať možno do 20. hodiny. Právo účasti na voľbách majú tí občania, ktorí sú zapísaní do osobitných voličských zoznamov menšinových spoločenstiev.

Slovenská národnostná menšina dnes priamym spôsobom volí 29 členov Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny a to z ponúknutých štyroch listín.

E. ŠRANKOVÁ
E. ŠRANKOVÁ

ELENA ŠRANKOVÁ (1958) V redakcii Hlasu ľudu je zamestnaná od roku 1982 ako novinárka. Je vydatá, má jednu dcéru. Kontakt: srankova@hl.rs