Prezentácia knihy k jubileu

4.júl 2013
Dobanovský huslista Adam Kulík

Dobanovský huslista Adam Kulík

V posledný júnový deň v Slovenskom národnom dome v Dobanovciach bola prezentácia knihy Slováci v Srbsku z aspektu kultúry, ktorú vydal Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov. Prezentácia tohto kapitálneho diela, ako povedal v úvodnom prejave Željko Čapeľa, predseda SKOS Šafárik, v Dobanovciach sa konala pri príležitosti dvojnásobného jubilea – 10. výročia obnovenia tamojšieho MOMS a 1. výročia slávnostného otvorenia nového Slovenského národného domu.

Na prezentácii sa zúčastnili početní hostia, medzi ktorými boli aj Stevan Šuša, predseda ZO Surčín, so spolupracovníkmi, Milisav Marković, predseda RMS Dobanovce, Venera Ristićová, riaditeľka ZŠ Stevana Sremca, Michal Baláž, podpredseda MSS pre Sriem, predstavitelia staropazovského MOMS a boľovského KUS Sládkovič. Nedeľňajší program otvorili hostitelia a v mene 150 členov dobanovského spolku a 17 pôsobiacich odbočiek a aktívov vystúpili huslista Adam Kulík a dievčenská spevácka skupina.

V druhej časti programu o činnosti Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov a najmä o druhom doplnenom vydaní publikácie Slováci v Srbsku z aspektu kultúry (spracované sú i osady Savino Selo a Sriemska Mitrovica) hovorila Milina Sklabinská, riaditeľka, a odovzdala výtlačky tejto hodnotnej knihy SKOS Šafárik, MOMS, Aktívu žien pri spolku, ZŠ Stevana Sremca, filiálnemu slovenskému evanjelickému cirkevnému zboru, Pravoslávnej cirkvi, ZO Surčin a Miestnemu spoločenstvu. Prezentovanú knihu v nedeľu v oficiálnej časti predstavili aj Đula Šanta, dizajnér publikácie, a Michal Madacký, fotograf.

Dievčenská spevácka skupina SKOS Šafárik

Dievčenská spevácka skupina SKOS Šafárik

Početní prítomní v miestnostiach SND v Dobanovciach prejavili záujem tak o samotnú knihu, ako aj o dokumentárnu nahrávku, ktorá obsahuje texty a obrazy z 36 prostredí, v ktorých Slováci v Srbsku žijú, pracujú a majú svoje organizované formy kultúrneho života. Táto dokumentárna nahrávka, ako ju pomenovali „slovenským svetom v Srbsku“, obsahujúca tentoraz 36 prostredí, bola premiérovo premietaná práve v Dobanovciach. A kultúra Slovákov a materinský jazyk sa okrem v cirkvi pestuje aj v rámci SKOS Šafárik, ktorého činnosť sa rozprúdila najmä v roku 2012, keď tu nanovo vystavali a slávnostne otvorili moderný objekt SND.

Po prezentácii tamojší akademický maliar Živorad Žika Ciglić prisľúbil dobanovským Slovákom, že pre nich vypracuje bustu P. J. Šafárika, podľa ktorého spolok dostal meno, kým spisovatelia Dušan Živančević a Dušan Kovačević vyjadrili obdiv nad týmto kapitálnym dielom. Toto druhé, doplnené vydanie publikácie je bohatšie i o fotografie z vlaňajšieho otvorenia SND a iných podujatí z bohatej činnosti hŕstky dobanovských Slovákov.

A.   Lš. 

 

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs