Príklad pre všetkých, výzva pre miestne vedenie

23.júl 2013
Marijana a Daniel Šagátovci ako iniciátori pracovnej akcie

Marijana a Daniel Šagátovci ako iniciátori pracovnej akcie

Keby odvodový kanál, ktorý tiahne ulicami Rybárskou a Štefánikovou v Pivnici, bol vlastníctvom rodiny Šagátovej, upravovanie veľkého garádu by iste nevzbudilo náš záujem. Hoci im garád vlastne nepatrí, Šagátovci v dňoch 15. až 19. júla namiesto toho, aby dovolenkovali pri mori, pracovné voľno strávili v sekaní a pílení stromkov a kríkov, ktoré tu časom vyrástli. Opýtali sme sa ich na dôvody, ktoré podnietili tento druh akcie.

– Jednu časť kanála, pri ktorej je môj rodný dom, upratovala moja stará mama, neskoršie mama, a keď som sa vydala, môj manžel, – hovorí Marijana Šagátová, ktorá iniciovala túto pracovnú akciu.

Ide o široký a hlboký odvodový kanál, ktorý je dlhý zo 100 metrov. Jeho údržba si vyžaduje dosť energie a času, na čo Marijaniným príbuzným už ubúdalo sily. Z toho dôvodu sa rozhodla zistiť, v kompetencii koho je údržba kanála a kto je vlastne jeho majiteľom, ale lokálne vedenie jej odpoveď na tieto otázky neposkytlo.

Keby ich vraj bolo viac, robotu by rýchlejšie dokončili: účastníci pracovnej akcie (foto: M. Š.)

Keby ich vraj bolo viac, robotu by rýchlejšie dokončili: účastníci pracovnej akcie (foto: M. Š.)

– Keďže nepreukázali ochotu kanál upraviť, hoci bol už veľmi zarastený, dokonca aj neďaleký chodník bol už zasypaný zemou a obrastený trávou, rozhodli sme sa zorganizovať pracovnú akciu. Mysleli sme si, že sa nám pripojí viac Pivničanov, no ukázalo sa, že počas piatich dní tu pracovalo iba takých desať ľudí – hlavne to boli naši známi s dvomi traktormi, – hovorí Šagátová.

Nielen morálnou podporou, ale aj fyzickou prácou im pomohli členovia Rady Miestneho spoločenstva Pivnica Anna Pintírová a Nenad Doroški, hoci miestne vedenie nemalo oficiálne stanovisko k tomuto problému. Napriek tomu usilovným a – treba povedať – smelým Pivničanom sa podarilo úspešne ukončiť akciu, hoci do nej vrazili viac tisíc dinárov, svoj čas a energiu.

– Nepotrebujeme, aby nám tie peniaze vrátili, ale boli by sme radi, keby kompetentné orgány pokračovali v údržbe kanála, – nesťažuje sa organizátorka akcie, len pokojne konštatuje, o čo ide. – To, čo si žiadame čierne na bielom, je informácia, komu jarok patrí. Ak patrí nám občanom, tak ho budeme aj v budúcich rokoch upratovať. Ale ak nie, tak je potrebné nájsť prostriedky na jeho nepretržitú údržbu.

V. Dorčová-Valtnerová

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs