Príprava a hnojenie pôdy

19.apr 2013

ZDRAVIE NAŠE KAŽDODENNÉ (91)

Jedným z prvých pravidiel týkajúcich sa pestovania liečivých rastlín je, že pôdu treba starostlivo pripraviť. Podmietka (plytké, asi 5 cm hlboké kyprenie uľahnutej pôdy) sa vyžaduje zväčša po obilninách. Asi 20 až 30 cm hlbokú jesennú orbu potrebujú najmä rastliny pestované ako obilniny (napr. pre semená obsahujúce éterické oleje), alebo okopaniny (pre podzemné časti).

Ak sa podmietalo, orba nasleduje asi o 3 – 4 týždne, aby burina mala dosť času sa zjaviť, inak má byť ukončená aspoň 3 – 4 týždne pred výsevom. Na jar sa zásadne orať nemá, najmä nie v suchých oblastiach, lebo by sa pôde odobrala zimná vlaha. Predsejbové obrábanie pôdy (podľa potreby) sa riadi hĺbkou výsevu, aby semeno ležalo na pevnej, dobre upravenej pôde, ktorej povrch nemá byť hrudkovitý, pretože tak ľahšie prijíma vlahu zo spodných vrstiev. Na menších plochách sa po záhradnícky zarovná ešte povrch pôdy.

Hnojí sa podľa toho, ako je pôda zásobená živinami, teda so zreteľom na to, v akom stave zostala po predchádzajúcej úrode. Základné sú hospodárske hnojivá: maštaľný hnoj, kompost, močovka, hnojovica, zelené hnojivo z rastlín a pod. Na hnojenie alebo do kompostu možno použiť aj rozličné organické hnojivá z miestnych zdrojov, napr. odpadky, kaly, bahno, starinu z lúk a pasienkov, skazené krmivá a podobne. Na prípadné prilepšenie slúžia priemyselné hnojivá: dusíkaté, fosforečné, draselné, vápenaté, viaczložkové…

Hnojiť treba podľa okolnosti a potreby, s prihliadnutím na pôdne podmienky a nároky pestovaných rastlín a pestovateľov, najmä tak, aby vplyv hnojív na vzrast rastlín nebol na úkor účinných látok, ktoré sa z nich očakávajú.

V zásade sa jednoročné rastliny hnoja kompostom, dvojročným rastlinám stačí pôda v starej sile, t. j. pohnojená k predchádzajúcej plodine (predplodine), ktorá pôdu nevyčerpala, a len ich treba prihnojiť (ako aj tie jednoročné) hospodárskymi alebo priemyselnými hnojivami. Trváce rastliny sa hnoja raz za čas (za 3 – 4 roky) uležaným maštaľným hnojom alebo kompostom podľa toho, čo lepšie znášajú, a prihnojuje sa po zobratí úrody, teda i po zbere.

Priemyselné hnojivá možno použiť aj pred sejbou alebo sadbou a pri trvácich rastlinách pred začiatkom vegetácie, na jar. Pri domácom pestovaní sa hnojí aj pomyjami, záchodovými kalmi, jemnejším, najmä drevným popolom a pod. Čerstvý maštaľný hnoj liečivé rastliny zväčša neznášajú.

(V budúcom čísle: Sejba, sadenie a udržiavanie kultúry)

Pripravil: O. Filip

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs