Prípravy na zborník o Matici v Kovačici

10.máj 2013

Za prítomnosti väčšiny členov novozvolenej Správnej rady kovačickí matičiari mali začiatkom apríla v Miestnom spoločenstve prvé zasadnutie. Nová predsedníčka Mária Kováčová informovala prítomných o plánoch práce na tento rok a nasledujúce štvorročné obdobie:

„Jednou z priorít nám bude na rok 2015 vytlačiť zborník prác o doterajšej 25-ročnej činnosti. Jednotlivé matičné miestne odbory podobné almanachy o vlastnej činnosti už majú. Pravdaže, v spomínanom tematickom súbore prác by sme nemali zabudnúť ani na kovačickú Maticu pred 2. svetovou vojnou a po nej.“

Mária Kováčová, predsedníčka MOMS Kovačica

Mária Kováčová, predsedníčka MOMS Kovačica

V posledných rokoch počet členov platiacich si členské ubúda. Cez osobné rozhovory, plagáty či lokálne elektronické médiá by vedúci MOMS chceli počet matičiarov zvýšiť. Mladší ľudia, čerství členovia Správnej rady, navrhli, aby sa aktivity MOMS Kovačica zviditeľnili aj prostredníctvom vlastnej webovej stránky.

„Chceli by sme obnoviť Deň MOMS 16. decembra, keďže je v ten deň roku 1990 založený súčasný miestny matičný odbor. Navštívili by sme hrobky zaslúžilých matičiarov na cintoríne v Kovačici a vzdali im hold. Vo večerných hodinách by bolo naše valné zhromaždenie s príležitostným kultúrnym programom. Na zhromaždenie by sme zavolali starších členov a udelili im ocenenia,“ prízvukuje predsedníčka Kováčová.

Matičiari rozmýšľajú zapojiť sa i do osláv Dňa Kovačice 15. mája. I naďalej plánujú dodržiavať dobrú spoluprácu a kontakty s organizáciami a kultúrnymi ustanovizňami v mestečku, obci, Vojvodine a v zahraničí. Plánujú oživiť spoluprácu s MOMS Rača na Slovensku. Nezabudnú ani na starostlivosť o pomník Svetozara Miletića v takzvanom Starom parku, hroby kultúrneho dejateľa Andreja Miháľa, farára Čaploviča a národovcov Bulíkovcov v cintoríne v Kovačici.

„Novinkou v práci by bola organizácia humanitárneho podujatia, ktoré by sme usporiadali za pomoci spolku žien. Získané peniaze z predaja voľakedajších kovačických pochúťok by sme usmernili chorým spoluobčanom, prípadne finančne ohrozeným rodinám,“ pokračuje Kováčová.

Správna rada MOMS zvolila za člena Správnej rady Matice slovenskej v Srbsku Pavla Jašku. Jeho náhradníkom bude Janko Dišpiter. Na matičnom kovačickom obzore je i príprava prezentácie románu Zory Raškovej, spisovateľky z Ostojićeva.

„Prvú aktivitu sme mali už 6. apríla, keď naša štvorčlenná delegácia pobudla na zasadnutí banátskych miestnych matičných odborov v Bielom Blate. Črtá sa nám i kultúrna spolupráca s Piešťanami, rozhovory sme viedli s tamojšími národovcami, ktorí pobudli na aprílovej pracovnej návšteve v Pančeve. Naši matičiari sa zúčastnili i na smutnej udalosti, pohrebe MUDr. Jána Bulíka v Kovačici,“ doplnila na záver nová predsedníčka.

J. Špringeľ

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs