Účasť na dvoch medzinárodných sympóziách

10.máj 2013

V poradí 37. medzinárodné informatické sympózium o postavení a úlohách pamäťových inštitúcií v oblasti rozvoja kultúry, vedy, techniky a vzdelávania INFOS 2013 sa konalo v dňoch 8. až 11. apríla v Kongresovom centre Academia Stará Lesná – Vysoké Tatry na Slovensku.

Nataša Filipová ako prednášateľka na medzinárodnom sympóziu INFOS 2013 na Slovensku

Nataša Filipová ako prednášateľka na medzinárodnom sympóziu INFOS 2013 na Slovensku

Na tomto medzinárodnom sústredení sa zúčastnila aj Nataša Filipová, úradujúca riaditeľka staropazovskej Ľudovej knižnice Dositeja Obradovića. Ústredná téma sympózia bola Inovatívne knižnice a pamäťové inštitúcie a odznelo na ňom 37 príspevkov. Vo svojej prednáške Nataša Filipová hovorila o Kódexoch knihovníckej etiky na strednom Balkáne. Účastníci a prednášatelia INFOS 2013 boli zo Slovenska, Česka, Poľska, Nemecka a riaditeľka N. Filipová bola jedinou predstaviteľkou zo Srbska. Sympózium usporiadali Spolok slovenských knihovníkov a Ústredná knižnica Slovenskej akadémie vied. N. Filipová je s účasťou na sympóziu veľmi spokojná a na toto podujatie sa dostala vďaka finančnej podpore Obce Stará Pazova.

Po návrate zo Slovenska N. Filipová v dňoch 14. až 17. apríla absolvovala aj druhé medzinárodné sympózium knihovníkov slavistov v Sarajeve (Bosna a Hercegovina).Tam mala príspevok o Vydavateľskej činnosti v multietnickom prostredí s dôrazom na vydavateľskú činnosť staropazovskej knižnice.

                                                                       A. Lš.

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs