Prednáška o drogách ako výstraha

10.máj 2013

Pred prvomájovými sviatkami v pondelok 29. apríla v miestnostiach kulpínskej školy usporiadali prednášku na tému Ako sa zachrániť pred narkomániou. V spolupráci so základnou školou organizátormi prednášky boli združenie MANNA a organizácia RESTART.

Na úvod podujatia žiakom záverečných ročníkov kulpínskej školy a prítomným pedagógom organizátori premietali dokumentárny film, v rámci ktorého odzneli výpovede osôb, ktorým sa podarilo vyliečiť z narkománie. Potom svoje životné príbehy ovplyvnené svetom drog ozrejmili traja aktéri filmu – Boris, Kristina a Đorđe z Nového Sadu. Všetci traja uznali, že sa cez spoločnosť priateľov naivne dostali k drogám už v záverečných ročníkoch základnej školy. Najprv to bola zvedavosť a túžba zapadnúť do spoločnosti, alebo snaha nájsť východisko z problémov v rodine a v škole. Začalo sa to cigaretami a ľahšími drogami, ktoré im ponúkli práve ich najbližší priatelia. Postupne však začali siahať po čoraz ťažších drogách, ako je heroín a zdalo sa, že z toho sveta už niet východiska. Žili doslova na ulici a nakoniec sa dostali do takého štádia, že mali narušené zdravie, stratili priateľov, sklamali rodinu… Na liečenie sa dostali už v tridsiatke. Podarilo sa im absolvovať liečebný program a vrátiť sa do sveta a života bez drog. Všetci traja úprimne uznali, že vlastne mali šťastie, keďže sa im podarilo uniknúť zo sveta narkománie a zachrániť si život. Mnohí ich priatelia umreli a mnohí iní sú vo väzení pre všelijaké trestné činy, ktoré spáchali.

Prítomným mladým ľuďom adresovali jednotný odkaz: Nikdy nesiahať po drogách a nikdy ich neskúšať! Ľahko je dostať sa k drogám, ale treba veľa času a úsilia, aby sa ich človek zbavil. Na vlastnej negatívnej skúsenosti s drogami sa prednášatelia v Kulpíne snažili mladým ľuďom, ktorí sú v citlivom veku a vo vývojovom štádiu, poukázať na to, že smerovanie k drogám je vždy zlé rozhodnutie, ktorého sa treba strániť.

K. Gažová

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs