Staronové vedenie petrovských matičiarov

10.máj 2013

Pol druha mesiaca po voľbách v petrovskom Miestnom odbore Matice slovenskej v Srbsku, ktoré boli 6. marca, na štvrtok 25. apríla bolo zvolané prvé zasadnutie Správnej rady MOMS Petrovec. Rokovací program zahrnul konštituovanie rady, voľbu predsedu, podpredsedov, tajomníka a pokladníka, tiež dohovor o účasti na výročnom volebnom zhromaždení MSS, ako i dohovor o nadchádzajúcich aktivitách petrovských matičiarov.

19MOMS Petrovec febNa schôdzu zo 17 novozvolených členov Správnej rady prišlo 10 a prítomní boli aj 2 z 3 členov novej Dozornej rady. Prítomní členovia Správnej rady podporili návrh Kvetoslavy Benkovej, aby sa doterajšiemu vedeniu umožnilo ešte jedno mandátne obdobie, takže predsedníčkou petrovského MOMS zostala Katarína Melegová-Melichová, podpredsedovia sú i naďalej Jarmila Pálenkášová a Jaroslav Čiep, tajomníčkou je Mária Andrášiková a pokladníčkou Katarína Kunčáková.

Podľa počtu začlenených Petrovčanov do Matice tunajšiemu MOMS patrí 15 delegačných hlasov v zhromaždení MSS, takže vymenovali delegátov, ktorí budú zaznačení na prezenčnej listine a budú mať volebné právo na matičnom zasadnutí v sobotu 27. apríla. V diskusii bolo počuť, že v rámci MOMS treba vypracovať zoznamy členov a doručiť ich do matičného ústredia, aby nevznikali pochybnosti a paušálne vyčíslený počet matičiarov v jednotlivých prostrediach.

Keď ide o aktivity petrovských matičiarov, pred dovolenkovou prestávkou v piatok 10. mája plánujú večierok k sedemdesiatke Samuela Boldockého a zároveň aj prezentáciu zborníka 80 rokov Matice slovenskej v Juhoslávii / Srbsku, ktorú tento oslávenec i zostavil. Matičiari sa uzhodli, že v rámci osláv Dňa Petrovca 25. mája, ak bude treba, prichystajú kultúrno-umelecký program, v pláne je zorganizovať večierok pri príležitosti 85. narodenín Samuela Dubovského, k 20. júnu prichystajú koncert vážnej hudby Jarné nôty a v dohovore s miestnym cirkevným zborom sa matičiari pričinia o večierok k 125. výročiu narodenia biskupa SEAVC a predsedu MSJ Samuela Štarkeho. Keď ide o aktivity petrovského MOMS od začiatku roka, matičné vedenie okrem iného v podvečer osemdesiatin Miroslava Durgalu 20. marca navštívilo tohto dlhoročného matičného aktivistu a poprialo mu veľa zdravia. V prvom kvartáli za sebou už majú aj prezentácie kníh Čarovná niť v ruke ženyDejiny Slovenska v preklade do srbčiny.

J. Čiep

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs