O privatizácii RTV Stará Pazova

2.júl 2015

O privatizácii RTV Stará Pazova

Miloš Lazić za rečníckou tribúnou na zasadnutí ZO

Miloš Lazić za rečníckou tribúnou na zasadnutí ZO

ZO STAROPAZOVSKÉHO LOKÁLNEHO PARLAMENTU

 

V predposledný júnový deň sa konalo 32. zasadnutie Zhromaždenia obce Stará Pazova. Konštatovali, že namiesto Zorana Vukašinovića zo Starej Pazovy, ktorý podal demisiu a teraz je riaditeľom VKP Toplana, novým výborníkom sa stal Đuro Tarlać z Vojky.  

Výborníci na schôdzi vo veľkej sieni tzv. Bielej budovy prerokovali 21 bodov rokovacieho programu a zvýšenú pozornosť venovali nadchádzajúcej privatizácii Verejného podniku pre informovanie RTV Stará Pazova v rámci dvoch bodov, ktoré sú i schválené (návrh rozhodnutia o určení modelu a metódy privatizácie a návrh opatrení na prípravu a odbremenenie subjektov privatizácie VP pre informovanie RTV Stará Pazova, ako aj správy o hospodárení za rok 2014). O metóde a modeli privatizácie tohto lokálneho média hovoril a celkovú procedúru ozrejmil Miloš Lazić, úradujúci riaditeľ, ktorý okrem iného uviedol, že dodnes zostalo 73 neprivatizovaných médií.   

– Náš majetok v novembri lanského roka bol zhodnotený v sume 47-tisíc eur, okrem pozemku a budovy, v ktorej pôsobíme posledných 40 rokov, – akcentoval úradujúci riaditeľ RTV Stará Pazova. Medzičasom údajne opäť došlo k odhadu hodnoty ich majetku, kde konštatovali, že pre zväčšenie objemu hospodárenia jeho hodnota stúpla a teraz je 5 710 000 dinárov. A to bude vlastne i začiatočná cena v prvom kole na eventuálnej aukcii v Agentúre pre privatizáciu. A ak sa uskutoční i druhé kolo, cena bude 50 percent zo začiatočnej ceny. Celý proces privatizácie sa musí skončiť do 31. októbra.

Anna Lešťanová

 

 

 

 

A. LEŠŤANOVÁ
A. LEŠŤANOVÁ

ANNA LEŠŤANOVÁ (1968) V Hlase ľudu pracuje ako novinárka – dopisovateľka zo Starej Pazovy takmer 20 rokov. Absolvovala dva odborné semináre zamerané na žurnalistiku – roku 1999 novinársku školu v organizácii Združenia novinárov Srbska a roku 2014 Letnej školy žurnalistiky Katedry žurnalistiky FF Univerzity Komenského v Bratislave. Kontakt: lestanova@hl.rs