PROGRAM K ZAČIATKU ŠKOLSKÉHO ROKA

30.sep 2013

PROGRAM K ZAČIATKU ŠKOLSKÉHO ROKA. V nedeľu 22. septembra, 17. nedeľu po Sv. Trojici, v evanjelickom kostole v Silbaši usporiadali slávnosť. Bohoslužby vykonala farárka silbašská Jasmina Kotasová-Medveďová. Deti a pokonfirmačná mládež pripravili program venovaný začiatku školského roka a spevom, básňami a modlitbou oslavovali Pána.

R. Kopčok

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs