ŠTVRTKOVÁ TLAČENICA NA PAZOVSKOM TRHU

30.sep 2013

40pazkvantas

ŠTVRTKOVÁ TLAČENICA NA PAZOVSKOM TRHU a v okolitých uliciach bola na príčine, že tohto septembra zabezpečili podmienky na otvorenie kvantašského trhu. Podľa slov Bogdana Maljevića, zástupcu riaditeľa VP Čistoća, priestor medzi cintorínom a dobytčím trhom na samom konci Zmaj Jovinej ulice je ohradený a urovnaný pre kamióny, traktory a vlečky plné tovaru, z ktorých výrobcovia a predavači každý štvrtok ponúkali svoje výrobky priamo na ulici v okolí zeleného trhu. Odkedy funguje kvantáš, už ich tam niet. Na novom kvantašskom trhu 26. septembra 2013 sa predávali väčšinou slivky, drevo a kukurica, ale návštevnosť nebola veľká. Slovom ľudia si na nové miesto a nový spôsob musia zvyknúť.

kv

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs