Prvé desaťročie na našom trhu

25.nov 2013

Prvé desaťročie na našom trhu

Z podujatia v Novom Belehrade

Z podujatia v Novom Belehrade

Vrh na zahraničný trh. Je to jeden z pilierov podnikateľskej filozofie a úspechov bratislavskej spoločnosti Unimed Pharma, špecializovanej na liečbu a starostlivosť o zrak. Ako uvádza na svojej stránke, to preto, lebo je zrak najdôležitejší zmysel človeka, ktorým prijímame až osemdesiat percent všetkých informácií a treba si ho chrániť zvlášť dnes. Predovšetkým pred zhoršujúcimi sa negatívnymi vplyvmi vonkajšieho a pracovného prostredia, akými sú najmä rôzne druhy žiarení. Z produktov bratislavskej spoločnosti treba uviesť najmä umelé slzy, rôzne prípravky na unavené a suché, podráždené, začervenané a páliace oči, tiež výživové doplnky pre lepší zrak.

Regionálny manažér Dr. Dejan Kekezović pred začiatkom nedávneho podujatia na Zastupiteľskom úrade Slovenskej republiky v Novom Belehrade, ktoré Unimed Pharma usporiadala k 10. výročiu pôsobenia na našom trhu, podčiarkuje: „Sme vysoko špecializovanou oftalmologickou spoločnosťou, ktorá je už desať rokov na týchto priestoroch, predovšetkým v Belehrade, hoci musím podotknúť, že sme na tento trh vlastne vyštartovali z Kysáča. O niečo menej rokov ako v Srbsku sme aj v Bosne a Hercegovine, Čiernej Hore a Macedónsku. Sme tu veľmi dobre prijatí, čo je v duchu tradične priateľských vzťahov Slovenska a Srbska.“

Generálna riaditeľka firmy Unimed Pharma RNDr. Elena Slučiaková

Generálna riaditeľka firmy Unimed Pharma RNDr. Elena Slučiaková

Na skutočnosť, že začínali s krajanmi, poukazuje i generálna riaditeľka spoločnosti pani RNDr. Elena Slučiaková: „Vtedajší obchodný radca pán Štubňa nás priviedol k našim krajanom Slovákom a tam nám odporučil i prvého nášho zástupcu, ktorým bol Jaroslav Marčok.“

Riaditeľ pre Srbsko Rastislav Sabo

Riaditeľ pre Srbsko Rastislav Sabo

Najviac však o slovenskej spoločnosti, dobre etablovanej u nás, mal na záver povedať jej riaditeľ, za uplynulé desaťročie v poradí štvrtý pre tento trh, Rastislav Sabo: „Keď ide o naše pôsobenie na srbskom trhu, myslím si, že rastieme trochu rýchlejšie ako ide trh, ale ako aj vo všetkých iných krajinách, zdravotníctvo má svoje problémy: je to i otázka životnej úrovne. Čo sa týka našej firmy my sa venujeme len oftalmológii. Naše produkty využívajú všetci pacienti rôznych vekových kategórií a skupín. Máme liečbu pre každého a na každú terapiu, každú diagnózu. Najobľúbenejšie produkty súvisia so suchým okom – sú to umelé slzy, očné kvapky. V Srbsku, ktoré patrí k našim najlepším trhom v zahraničí, už máme pozíciu stabilnú. Znamená to, že počas tých desiatich rokov sme si našli tu svoje miesto. Snažíme sa, stále napredujeme podľa možností a toho, čo nám dovolí trh. Nesnažíme sa meniť osvedčené trendy, ani byť za každú cenu inovatívni. Hlavne sa snažíme držať krok s konkurenciou a, samozrejme, prinášať nové produkty, ktoré si vyžaduje dané obdobie a ktoré sú pacientom potrebné,“ podáva stručnú genézu firmy jej riaditeľ pre túto oblasť Rastislav Sabo.

O. Filip

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs