Prvý deň osláv v Kulpíne úspešný

30.júl 2017

Prvý deň osláv v Kulpíne úspešný

Kulpínčania aj tohto roku podobne ako aj vlani zorganizovali súčasne Predslávnosťové dni v Kulpíne, oslavu Dňa Kulpína a  podujatie Svadba voľakedy a dnes. Včera si početní návštevníci mohli pozrieť rad výstav, programov a aj športových aktivít.

V predpoludňajších hodinách na kanáli sa bavili a súťažili mladí rybári – pionieri. Popoludní na ihriskách základnej školy prebiehala promócia cyklistiky do ktorej tiež boli zapojení najmladší a na vedľajšom ihrisku školy aj mládežnícky basketbalový turnaj. V areáli Muzeálneho komplexu v Kulpíne bolo najrušnejšie. Stánky spolkov žien a ďalších združení z viacerých prostredí mali v ponuke rôzne svadobné ozdoby a dobroty. Na vchode do Veľkého kaštieľa sa početné obecenstvo nadchýnalo krásou svadobných šiat módneho salónu z Báčskej Palanky, ktoré prezentovali mladé modelky. Do program sa spevom a žartmi zapojili petrovské a hložianske spolkárky, krojované deti a mládež. Ako je to už tradíciou, kulpínske spolkárky usporiadali úspešnú tortiádu. V ponuke návštevníkom areálu kaštieľa bolo dvanásť tort.

Vo svojich miestnostiach na nádvorí múzeá pripravili ženy výstavu Svadba a svadobné dary. Vystavené boli i výtvory z dreva, autora Jána Maglovského. Zvláštnosťou tohtoročných osláv bola spoločná fotovýstava dvoch mladých a perspektívnych autorov: Igora Bovdiša z Petrovca a Martina Pucovského z Kulpína, o ktorú bol veľký záujem.

V Galérii Domu kultúry otvorili 22. výstavu obrazov Výtvarnej skupiny KEBY… Zvláštnosťou tohtoročnej výstavy bolo to, že je to prvá tematická výstava s motívmi Kulpína a najväčšia časť vystavených prác vznikla minulú sobotu počas prvej Slovenskej výtvarnej kolónie v Kulpíne.

Slávnostné zasadnutie Rady MS Kulpín bolo v sieni Domu kultúry, keď sa prítomným prihovoril predseda Rady MS Kulpín Miroslav Čeman. Tu usporiadali aj príležitostný program v znamení 50 výročia od založenia knižnice v miestnostiach vtedajšieho KUS Zvolen. Zároveň si Kulpínčania pripomenuli životné jubileá dvoch významných aktivistov v oblasti kultúrneho života dediny: 75. rokov učiteľa Jána Kopčoka-Uču a 60. rokov  hudobníka a skladateľa Ondreja Maglovského, ktorý spolu zaspievali pesničku Kulpín je malá dedinka, ktorú napísal a zhudobnil učiteľ Kopčok.

Páčivý a temperamentný večerný galakoncert v parku kaštieľa tvorili výstupy KUS Petrovská družina, KUS Zvolen Kulpín a KUD metropolitu Stefana Stratimirovića, tiež z Kulpína. Na dobrú zábavu a do tanca pre hostí osláv hrali skupiny Maks zo Selenče a Apsolutno romantično z Nového Sadu. Organizátori MS a MOMS Kulpín, spolok žien a obecná Turistická organizácia, môžu byť s uvedenými podujatiami spokojní a obecenstvo si tiež prišlo na svoje.

K. GAŽOVÁ
K. GAŽOVÁ

KATARÍNA GAŽOVÁ (1965) V stálom pracovnom pomere v NVU Hlas ľudu je od roku 1997. Pracuje ako novinárka – dopisovateľka. Je vydatá a má dve dcéry. Kontakt: gazova@hl.rs