PRVÝ DEŇ ÚSTREDNÝCH OSLÁV DŇA PADINY 2018

18.aug 2018

PRVÝ DEŇ ÚSTREDNÝCH OSLÁV DŇA PADINY 2018

Výstavou Ozdoby slovenského kroja, ktorú včera večer slávnostne otvorili v miestnostiach Etno domu, za začala prvá časť ústredných osláv Dňa Padiny 2018.

V Etno dome v Padine

Po vstupnom príhovore Eleny Haníkovej, predsedníčky Spolku žien v Padine, ktorá povedala niekoľko slov o výstave realizujúcej sa v rámci projektu Zachovajme od zabudnutia, slova sa ujali aj predstavitelia lokálnej samosprávy, predseda Obce Kovačica Milan Garašević a predseda Zhromaždenia OK Zlatko Šimák, ktorý výstavu slávnostne aj otvoril. Z odbornej strany sa o výstave zmienila Elenka Ďurišová, dipl. pedagogička. V príležitostnom programe sa predstavilo spevácke kavarteto pri Spolku Žien v Padine a sólistka Jana Nemogová, ktorá za hudobného sprievodu harmonikára Vladimíra Halaja predniesla slovenské ľudové piesne.

Z koncertu kresťanskej duchovnej hudby

Po výdatnom  daždi, ktorý dobre namočil dedinu a znemožnil uskutočniť niektoré podujatia v prírode, členovia hudobných zborov Baptistickej, Sionskej, Metodistickej a Apoštolskej duchovnej cirkvi neváhali a na letnom javisku Športového strediska Dolina usporiadali spoločný koncert.

Slovenská krása

V sieni reštaurácie Hole lákala bohatá prehliadka krojov Slovenská krása autorov Pavla SurovéhoBranislava Kokavca v organizácii Kultúrneho strediska v Kysáči. Výstava bola venovaná 212. výročiu  príchodu Slovákov do Padiny. Pri tejto príležitosti sa prihovorila aj Milina Chrťanová, námestníčka – asistentka pokrajinského ministra pre vzdelávanie, predpisy, správu a národnostné menšiny, Miroslav Brna a Milan Garašević, predseda Obce Kovačica, ktorý výstavu zároveň aj otvoril. Podujatie tancom spestrila všestraná mladá umelkyňa Alisa Oravcová z Vojlovice.

Na záver včerajších osláv sa milovníkom hudby a dobrej zábavy prihovorili členovia skupiny Maks zo Selenče a Dj Tijana Kabić.

A. CHALUPOVÁ
A. CHALUPOVÁ

ANIČKA CHALUPOVÁ (1971) Ako novinárka začala v lokálnej rozhlasovej stanici v Kovačici, neskoršie ako šéfredaktorka v TV OK. Je autorkou viacerých dokumentárnych filmov, vysielaní pre deti a mládež, článkov z dejín Kovačice, početných kultúrno-spoločenských akcii a pod. Od 2011 roku pracuje v Novinovo-vydavateľskej ustanovizni Hlas ľudu ako novinárka – dopisovateľka z Kovačice. Kontakt: chalupova@hl.rs