Voľby do národnostných rád národnostných menších budú 4. novembra

18.aug 2018

Voľby do národnostných rád národnostných menších budú 4. novembra

Minister štátnej správy a lokálnej samosprávy Branko Ružić vypísal včera voľby do národnostných rád národnostných menších, ktoré budú 4. novembra.

Členov národnostných rád v roku 2018 volia 22 menšinové spoločenstvá. Z toho 18 národnostných menšín splnilo podmienku pre priame voľby (albánska, aškalijská, bosniacka, bulharská, bunjevská, vlašská, grécka, egyptská, maďarská, nemecká, poľská, rómska, rumunská, rusínska, slovenská, slovinská, ukrajinská, česká) a štyri pre voľby prostredníctvom elektorského zhromaždenia (macedónska, chorvátska, čiernohorská a ruská).

Lehota na odovzdanie listín pre priame voľby je 15 dní pred uskutočňovaním priamych volieb, čiže 30 dní pre voľby prostredníctvom elektorského zhromaždenia.

„Po štyroch rokoch vypisujeme riadne voľby do národnostných rád ako významných telies pre zachovanie tradície, kultúry, používanie jazyka a písma. Po priereze stavu 15. augusta takmer 475 000 našich občanov je zapísaných do osobitných voličských zoznamov“, povedal Ružić.

Minister ešte raz vyzval všetkých občanov príslušníkov menšín, ktorí žijú v Srbsku, aby využili volebné právo a aby sa zapísali do osobitného volebného zoznamu.

Ako sa uvádza v tlačovej správe Ministerstva štátnej správy a lokálnej samosprávy Ružić uviedol, že toto ministerstvo bolo pochválené za zákony od medzinárodných inštitúcií.

„V uplynulom období sme pracovali v synergii s národnostnými radami národnostných menšín v hľadaní najlepších riešení pre uskutočňovanie ich práv. Náš štát je dnes dobrým a medzinárodnej pozornosti hodným príkladom štátu, ktorý ľudské a menšinové práva pozdvihol na úroveň najvyšších medzinárodných štandardov. Na túto skutočnosť, rovnako ako na skutočnosť, že v našom Srbsku žije 13 % príslušníkov národnostných menšín máme byť veľmi hrdí“, vyzdvihol minister.

Riadne voľby členov národnostných rád národnostných spoločenstiev sa uskutočňujú na štyri roky.

Národnostná rada má najmenej 15 a najviac 35 členov, V prípade národnostnej menšiny, ktorej je počet podľa výsledkov posledného súpisu obyvateľstva menší než 10 000 osôb, národnostná rada počíta 15 členov, čiže 35 členov nakoľko je väčší než 100 000. Rada môže mať aj 19, 23 a 29 členov v závislosti od výsledkov sčítania obyvateľstva.

E. ŠRANKOVÁ
E. ŠRANKOVÁ

ELENA ŠRANKOVÁ (1958) V redakcii Hlasu ľudu je zamestnaná od roku 1982 ako novinárka. Je vydatá, má jednu dcéru. Kontakt: srankova@hl.rs