Putovná súťaž stredoškolákov z dolnozemských reálií

30.sep 2016

Putovná súťaž stredoškolákov z dolnozemských reálií

41putovna gjk2

O akademickej maliarke Márii Štefankovej v prezentácii hovorili stredoškoláčky z Nadlaku

V Petrovci dnes štartoval 12. ročník Putovnej súťaže slovenských stredoškolákov z Maďarska, Rumunska a Srbska.

Súťaž usporiadali v Gymnáziu Jána Kollára. Prítomných na stretnutí menovite hostí zo zahraničia a z domova privítali: riaditeľka GJK Anna Medveďová, koordinátorka Výboru pre vzdelávanie NRSNM Svetlana Zolňanová a predsedníčka MSS Katarína Melegová-Melichová. Na  klavíri prítomným virtuózne zahral žiak GJK Vladimír Zima.

41putovna gjk3

Žiačky z Petrovca spracovali divadelnú tému: Nedožitá sedemdesiatka Pavla Čiliaka

Učastníkmi putovnej súťaže, čiže ako v príhovoroch povedali sviatku slovenského školstvá a slovenskej tradičnej ľudovej kultúry, sú stredoškoláci zo slovenských dolnozemských reálií z Maďarska (Budapešti a Békešskej Čaby), Rumunska (Nadlaku) a zo Srbska (Petrovca a Kovačice). V súťažnej časti bolo 19 prezentácií žiackych prác stredoškolákov z troch spomenutých štátov a hodnotila ich komisia v čele s predsedníčkou Katarínou Máriou Hrkľovou.

Okrem súťažnej časti do harmonogramu dvojdňového podujatia boli v prvý deň stretnutia zaradené aj obchôdzy najstaršieho domu v Petrovci a Galérie Zuzky Medveďovej. Zajtra nasleduje vyhodnotenie súťaže v GJK a návšteva kaštieľa v Kulpíne. Stretnutie dolnozemských slovenských stredoškolákov v Petrovci podporil Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí.

Katarína Gažová

K. GAŽOVÁ
K. GAŽOVÁ

KATARÍNA GAŽOVÁ (1965) V stálom pracovnom pomere v NVU Hlas ľudu je od roku 1997. Pracuje ako novinárka – dopisovateľka. Je vydatá a má dve dcéry. Kontakt: gazova@hl.rs