Republiková súťaž zo slovenčiny

26.máj 2019

Republiková súťaž zo slovenčiny

Dnes v Základnej škole hrdinu Janka Čmelíka v Starej Pazove sa uskutočnila republiková súťaž zo slovenského jazyka, na ktorej sa zúčastnilo 39 žiakov zo ZŠ v Padine, Aradáči, Báčskom Petrovci, Kysáči, Pivnici, Selenči, Kuplíne, Kovačici a Starej Pazove.

Odmeneni ôsmaci

Súťaž slávnostne otvorila Libuška Lakatošová, predsedníčka NRSNM, a účastníkom súťaže sa prihovorili aj Ján Kolárik, predseda Výboru pre vzdelávanie NRSNM, a Janko Havran, riaditeľ hostiteľskej školy.

V rámci otváracieho programu súťaže pazovskí žiaci so svojimi profesormi pripravili i kratší hudobno-poetický program, v ktorom sa zúčastnil žiacky chór a orchester pod vedením Ljiljany Popovej a recitátorky Tatiana Babinková a Mia Jašová, s ktorými pracuje pedagogička Lýdia Gedeľovská.

Odmenení siedmaci

Kým žiaci robili testy, v škole zasadal Aktív učiteľov slovenčiny, na ktorom hovorili o novinkách a o zmenách v učebných osnovách. Žiacke testy hodnotila komisia, ktorá pracovala v zložení: prof. Dr. Anna Makišová, PaedDr. Svetlana Zolňanová, Dr. Zuzana Týrová, Mariena Korošová a Vladislava Havranová.

V Národnom dome futbalu v Starej Pazove

Výsledky súťaže

Najlepšími siedmakmi boli dvaja žiaci Peter Bagľaš (15 bodov) a Miroslav Zvara (15) z Aradáča. Druhé miesto obsadil Andrej Trnovský (14, 5) z Padiny a na treťom mieste zakotvil Michael Kotváš( (14) z Padiny.

Spoločná fotografia

 

Odmenení ôsmaci boli Ema Pudelková (19,5 bodov) z Pivnice, kým na druhom mieste zakotvil Vladimír Gabriel Lovás (19) z Aradáča. Tretie miesto si zaslúžila Mariana Mikuľová (18,5) z Aradáča.

Momentka z programu

Hostitelia tohtoročnej republikovej súťaže zo slovenského jazyka pre svojich hostí usporiadali návštevu tamojšieho veľkolepého Národného domu futbalu.

Na záver súťaže zo slovenčiny, ktorej organizátormi sú Ministerstvo osvety, vedy a technologického rozvoja, Národnostná rada slovenskej národnej menšiny a Vojvodinská slovakistická spoločnosť, odmeneným žiakom, ktorí pobudnú aj na tábore na Slovensku, odovzdali primerané darčeky. Teda, knižné a vecné darčeky pre tých najúspešnejších zabezpečila i MSS a pazovská škola Čmelík.

Fotografie: Ivan Ječmen a autorka

 

A. LEŠŤANOVÁ
A. LEŠŤANOVÁ

ANNA LEŠŤANOVÁ (1968) V Hlase ľudu pracuje ako novinárka – dopisovateľka zo Starej Pazovy takmer 20 rokov. Absolvovala dva odborné semináre zamerané na žurnalistiku – roku 1999 novinársku školu v organizácii Združenia novinárov Srbska a roku 2014 Letnej školy žurnalistiky Katedry žurnalistiky FF Univerzity Komenského v Bratislave. Kontakt: lestanova@hl.rs