Deň Petrovca 2019: rad výstav, programov, koncertov, divadiel…

28.máj 2019

Deň Petrovca 2019: rad výstav, programov, koncertov, divadiel…

Z otvorenia kolektívnej výstavy petrovských umelcov

Rada Miestneho spoločenstva Báčsky Petrovec aj tohto roku usporiadala oslavy sviatku Petrovca. Tie trvali od 24. do 26. mája 2019. Ich náplň priniesla zväčša štandardné obsahy.

V piatok podvečer hŕstka vytrvalých návštevníkov, ktorých stretáme z roka na rok, mala možnosť zúčastniť sa dvoch vernisáží.

Najprv pred vchodom do turistickej organizácie otvorili kolektívnu výstavu členov Združenia petrovských výtvarných umelcov. Každoročne má rovnaké pomenovanie, iba sa mení poradové číslo. Tohto roku výstavu pomenovali Čaro štetca 8. Pri aktuálnej výstave združenie zoskupilo práce, ako je uvedené v katalógu, 30 svojich členov a takmer každý sa predstavil svojimi dvoma prácami.

Dni filatelie Petrovca 8

Práce pestrofarebnej expozície výstavy autorov nielen z Petrovca, ale aj z Kulpína, Selenče, Pivnice, Hložian, Maglića, Nového Sadu a z Nemecka zhodnotil výtvarný kritik Vladimír Valentík. Pritom na otvorení pesničku zaspievala aj hostka z Česka Japonka Nao Higanová za sprievodu na syntetizátore Dr. Slovenky Benkovej-Martinkovej. Výstavu otvoril zástupca predsedu obce Ján Brna.

V piatok večer druhou otvorenou výstavou bola výstava poštových známok Dni filatelie Petrovca 8 v čitárni Knižnice Štefana Homolu. Tú už tradične organizuje Spolok filatelistov Báčsky Petrovec.

Tohto roku návštevníkom ponúkli 14 rozličných tém v rámci zbierok deviatich členov. K tomu aj spoločný exponát žiakov z Kysáča a jednej petrovskej žiačky.

Žiacke práce na tému Moje návrhy na lepší a krajší život v Petrovci

Túto príležitosť si petrovskí filatelisti nedali ujsť a okrem katalógu vydali aj príležitostnú obálku s pečiatkou. Hudbou a piesňou s prihovorili gitaristi Boris GabríniDragan Špančić. O výstave viac hovoril nový predseda petrovského spolku Ondrej Zahorec, tiež tradičný hosť z vojvodinského združenia filatelistov Ivan Tangl a otvoril ju Ján Brtka, predseda Matice slovenskej v Srbsku.

Predtým, v piatok poobede, na knižničnej chodbe v rámci kratšieho programu otvorili aj výstavu výtvarných a literárnych prác žiakov a škôlkarov obce Báčsky Petrovec na tému Moje návrhy na lepší a krajší život v Petrovci, Maglići, Kulpíne a Hložanoch. Touto akciou základné školy a gymnázium oslovila obecná Rada pre zdravie obce Báčsky Petrovec a jej predsedníčka Tatiana Demanová-Javorníková.

Neskôr v piatok bolo aj slávnostné zasadnutie Rady Miestneho spoločenstva s príslušným programom. Tiež aj ľudová veselica na nádvorí MS, kde hrala hudobná skupina Struhárovci a Kováč. V sobotu ich vystriedala skupina Trio Mio.

Sobota

Výtvarný tábor žiakov prilákal 150 detí

V sobotu predpoludním v Parku Zuzky Medveďovej zo 150 detí žiakov základných škôl a škôlkarov z celej Báčskopetrovskej obce, vrátane Kysáča, mali možnosť byť umelecky tvoriví. Združenie petrovských výtvarných umelcov pre nich zorganizovalo šiesty ročník Výtvarného tábora.

Na sympózium zo zahraničia pricestovala delegácia českých umelcov

K tomu sa pridali aj dospelí výtvarníci, domáci, zo Selenče, Pivnice, Kysáča a hostia z Česka. A maľovali a tvorili. Spoločne upevňovali družbu v rámci Sympózia úžitkových a voľných výtvarných umelcov. Nešlo o žiadne referáty, konferenciu kruhu odborníkov, ale sympózium v zmysle: hostina, posedenie. Na úvod sa prihovárala sa predsedníčka združenia Mária Struhárová, tiež Ján Makan a podujatie otvoril podpredseda NRSNM Pavel Surový.

Pri otvorení výstavy Kvety nášho rodu v KUS Petrovská družina

Predtým ako na javisko Kultúrneho strediska v Kultúrno-umeleckom programe vystúpili viacerí domáci a hosťujúci účastníci, napoludnie v miestnostiach KUS Petrovská družina otvorili národopisnú výstavu Kvety nášho rodu. Hybnou silou realizácie výstavy boli Želmíra Legíňová s kruhom spolupracovníkov. Predsedníčka spolku Daniela Legíňová-Sabová v krátkosti ozrejmila ich úmysel a po nej Katarína Melegová-Melichová detailnejšie hovorila o vene, ktoré mladuchy donášali do domu ženícha pri sobáši. Výstavu spevom spestrili a zároveň ju aj otvorili najmladší petrovskí spolkári s harmonikárom Zdenkom Makovníkom.

Koncert zboru Musica viva a priateľov

Komorný zbor Musica viva pôsobiaci pod vedením Marieny Stankovićovej-Krivákovej a ich hostia, sólisti a zbor, spievali a hrali v Slávnostnej sieni Gymnázia Jána Kollára v sobotu podvečer. Tento koncert bol svojrázna jahôdka na torte na záver druhého dňa osláv. Prítomných oslovili nielen svojimi schopnosťami, ale aj nadšením z predvedenia jednotlivých bodov.

Na koncerte okrem petrovského zboru vystúpili aj žiaci hudobnej školy Josip Slavenski flautistky Petra Sýkorová a Ksenija Mihajlovićová, klaviristi Xénia Vujačićová a Martin Červený a huslista Martin Ján Javorník.

Tiež vystupovali aj sólistky Božena Bažíková, Elena Demrovská a Shaili Ponigerová-Forero, ale aj skúsení hudobníci huslistka Marína Cerovská a klavirista Vladimír Kováč.

A – sharp

Na záver sa predstavili aj hostia zo Slovenska – členovia hudobnej skupiny A – sharp Evanjelického gymnázia v Martine pod vedením Tomáša Gulána. Každoročne sa prostredníctvom úvahy na tomto koncerte prihovára naša poetka a spisovateľka Viera Benková. Jej text prečítala Anna Hansmanová. Koncert moderovala Viera Dorčová-Babiaková.

Nedeľa

Úklon divadelníkov z Košíc

Nielen v piatok večer, ale aj v nedeľu bolo rušno aj v sieni Slovenského vojvodinského divadla. Tam si návštevníci najprv mali možnosť pozrieť ďalšiu reprízu predstavenia z produkcie Divadla VHV Petrovec Úplný Gogoľ v réžii Maríny Dýrovej. Ako kuriozitu uvedieme, že toto predstavenie na malej scéne diváci mali možnosť pozrieť si už druhýkrát za radom v rámci Dňa Petrovca.

V nedeľu sa predstavili aj herci divadla Na peróne z Košíc. Do Petrovca prišli s predstavením Slovenský raj v réžii Jany Wernerovej. V predstavení účinkovali Jakub Muranský, Jana Wernerová, Peter Kočiš, Zuzana Psotková a Michaela Domovcová.

J. ČIEP
J. ČIEP

JAROSLAV ČIEP (1970) V súčasnosti je redaktorom v týždenníku Hlas ľudu. V rokoch 2000 až 2009 zastával funkciu riaditeľa Novinovo-vydavateľskej ustanovizne Hlas ľudu v Novom Sade. V Knižnici Štefana Homolu v rokoch 1996 až 2000 ako riaditeľ zorganizoval a prezentoval zo 40 dokumentárnych výstav z kultúrnych dejín Slovákov vo Vojvodine. Kontakt: ciep@hl.rs