Rozlúčkový večierok ôsmakov

8.jún 2015

Rozlúčkový večierok ôsmakov

Symbolický Čajakov kľúč, ktorý uzamkýna brány školy

Symbolický Čajakov kľúč, ktorý uzamkýna brány školy

NA ZÁVER ŠKOLSKÉHO ROKU V PETROVCI

 

Žiaci a triedni učitelia ôsmeho ročníka Základnej školy Jána Čajaka v Petrovci pri príležitosti svojho posledného vyučovacieho dňa v škole pre žiakov nižších ročníkov a ostatných profesorov vo štvrtok 28. mája  napoludnie v aule školy prichystali príležitostný program, v rámci ktorého okrem slov rozlúčky, spevu a sĺz, žiaci do vienka školy zanechali aj veľký kovový kľúč, tzv. Čajakov kľúč, ktorým symbolicky za sebou zamkli bránu základnej školy.

Odovzdávanie Vukovho diplomu

Odovzdávanie Vukovho diplomu

O deň neskoršie, v piatok 29. mája, vo večerných hodinách generácia terajších ôsmakov, žiakov prevažne narodených roku 2000, v spolupráci so svojimi triednymi učiteľmi Jaroslavom Lekárom, Máriou Vrankovou-Stracinskou, Máriou AndrášikovouAndrejom Medveďom zorganizovali slávnostný rozlúčkový večierok. Bola to slávnostná chvíľa, keď do školy žiaci zavolali i svojich rodičov. Spoločne si najprv pozreli dokumentárny film o terajšej generácii malých maturantov a neskôr sa vyberanými slovami, hudbou, spevom, divadielkom a darčekmi zavďačili všetkým učiteľom, ktorí ich viedli cez osemročné školenie.

Triedni profesori

Triedni profesori

V mene kolektívu školy sa aj s touto generáciou počítajúcou 60 žiakov zaradených do troch slovenských a jednej srbskej triedy rozlúčil riaditeľ školy Ján Brna. Podľa jeho slov ide o dobrú generáciu, v ktorej bolo až 13 nositeľov Diplomu Vuka Karadžićažiačkou generácie, ktorej patrila aj finančná odmena, sa stala žiačka 8. c triedy Tabita Pavelová. Úradný program sa ukončil valčíkom maturantov s rodičmi. Bola to inak príležitosť kochať sa v sviatočných toaletách, účesoch a vysokých opätkoch mladých dám, vo vyzdobenej aule, tiež pobaviť sa pri hudbe. Spev a tanec potrvali hlboko do noci.

Jaroslav Čiep

 

J. ČIEP
J. ČIEP

JAROSLAV ČIEP (1970) V súčasnosti je redaktorom v týždenníku Hlas ľudu. V rokoch 2000 až 2009 zastával funkciu riaditeľa Novinovo-vydavateľskej ustanovizne Hlas ľudu v Novom Sade. V Knižnici Štefana Homolu v rokoch 1996 až 2000 ako riaditeľ zorganizoval a prezentoval zo 40 dokumentárnych výstav z kultúrnych dejín Slovákov vo Vojvodine. Kontakt: ciep@hl.rs