Na margo Svetového dňa bez tabaku

9.jún 2015

Na margo Svetového dňa bez tabaku

Dr. Mária Vozárová

Dr. Mária Vozárová

Svetový deň bez tabaku sme si pripomenuli pred necelým týždňom, 31. mája. Avšak Dr. Mária Vozárová z Kysáča na škodlivosť tabakového dymu a riziká spojené s fajčením poukazuje neustále. Vyzdvihuje pritom význam opatrení na zníženie počtu fajčiarov.

Pripomína tvrdenie Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO), že fajčenie je jediná príčina úmrtí na celom svete, ktorej možno predchádzať. Hovorí tiež, že svetový deň mal tohto roku motto Zastavme nelegálny predaj tabakových výrobkov, lebo údaj, ktorý poskytli svetové colnice, poukazuje na to, že asi 10 % cigariet, ktoré sa vyfajčia, pochádza z nelegálnych kanálov. Tieto výrobky sú lacnejšie, samým tým dostupnejšie nielen dospelým, ale aj maloletým fajčiarom, avšak sú nekvalitnejšie a tým i nebezpečnejšie po zdravie. Samozrejme, každý štát má tým ohromné straty.

24Proti%20dymu-onlineOd spolubesedníčky získavame aj informácie o tom, ako predchádzať fajčeniu, ktoré vedie ku zvýšeniu počtu mnohých ochorení, akými sú rakovina a srdcovo-cievne choroby. Každý fajčiar by si podľa jej slov mal uvedomiť všetky riziká a škodlivosť fajčenia, ako aj prednosti, ak by prestal fajčiť, nielen zdravotné, ale aj finančné. Ak 200 dinárov, koľko stojí jedna škatuľka (sú aj drahšie), čo je najčastejšia denná spotreba fajčiarov, vynásobíme 365-krát, dostávame sumu jednej slušnej rodinnej dovolenky pri mori.

24Proti%20fajceniu-onlineAby sa znížil počet fajčiarov, treba zmeniť aj myslenie nielen fajčiarov, ale aj nefajčiarov. Tí môžu byť podpora fajčiarom pri odvykaní, dokonca môžu urobiť určitý nátlak na fajčiarov, aby sa rozhodli na tento krok.

Ako informuje Dr. Vozárová, u nás tohtoročná kampaň má logo Svaka cigareta smeta, čiže škodlivá je každá cigareta, tak tomu, čo fajčí, ako i ľuďom v okolí, lebo vdychujú dym do svojich pľúc.

Na záver ešte údaj, že anketa detí od 13 – 15 rokov poukázala na to, že 80 % detí je vo svojej domácnosti vystavených tabakovému dymu. Ťažko možno vysvetliť a ospravedlniť správanie rodičov, keď si otravujú vlastné deti (najmä tehotné ženy) a k tomu tvrdia, že nemajú peniaze, napr. na ovocie.

Elena Šranková

Foto: z internetu

 

 

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs