Do Kulpína milión dinárov

10.jún 2015

Do Kulpína milión dinárov

Zdôvodnenie a vďaka: Anna Tomanová-Makanová a Miroslav Čeman

Zdôvodnenie a vďaka: Anna Tomanová-Makanová a Miroslav Čeman

SLÁVNOSTNÉ PODPÍSANIE ZMLUVY V NRSNM

Jedným z podstatných cieľov Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny je aj pomôcť vytvoriť optimálne podmienky na činnosť v prostrediach, kde žijú Slováci, a to v domoch kultúry, v miestnostiach kultúrno-umeleckých spolkov a vôbec v kultúrnych stánkoch.

Naša verejnosť vie a zvlášť prostredia, ktoré už túto podporu dostali, že ide o kapitálne výdavky z rozpočtu Národnostnej rady. Ako bolo povedané na tlačovke vo štvrtok 4. júna v zasadačke NRSNM, takýmto spôsobom bola doteraz podporená adaptácia kultúrnych stánkov v Starej Pazove, Šíde, Pivnici (spolok a sieň kinosály) a v Kovačici (galéria).

– Videli sme, že keď združíme prostriedky z pokrajiny, Národnostnej rady, lokálnej samosprávy a z Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, je to viac prostriedkov a veľké adaptačné či rekonštrukčné práce sa môžu ľahšie realizovať, – povedala Anna Tomanová-Makanová, predsedníčka NRSNM.

S touto dobrou praxou sa pokračuje aj v tomto mandátnom období. Vlani v októbri Národnostná rada vypísala výzvu a na základe prihlášok z terénu – prihliadajúc na regionálne zastúpenie a na to, aby sa pomoc dostala i väčším, i menším prostrediam – do plánu a programu zaradila tri projekty. Prvý sa k realizácii dostal práve uplynulý štvrtok, keď v NRSNM slávnostne podpísali zmluvu v mene NRSNM A. Tomanová-Makanová a v mene Rady Miestneho spoločenstva Kulpín predseda Miroslav Čeman. Ide teda o realizáciu plánu a programu NRSNM, presnejšie Výboru pre úradné používanie jazyka a písma, čiže jeho Komisie pre spoluprácu s lokálnou samosprávou a týmito podpismi na rekonštrukciu Domu kultúry v Kulpíne (demontáž starého stropu, montáž nového a inštalovanie osvetlenia) je vyčlenených milión dinárov.

O tejto akcii sa pochvalne zmienil i Pavel Marčok, predseda Obce Báčsky Petrovec, člen NRSNM a podpredseda Výkonného výboru NRSNM, kým Jarmila Agarská, predsedníčka spomenutej komisie Výboru pre úradné používanie jazyka a písma NRSNM, informovala, že takéto účelové prostriedky dostane ešte Padina a Erdevík. M. Čeman sa poďakoval v mene Rady MS Kulpín a v mene všetkých Kulpínčanov. Povedal, že tieto peniaze veľmi pomôžu v ďalšej fáze rekonštrukcie Domu kultúry, kde boli pred dvomi rokmi vymenené stoličky a inštalovaná klimatizácia. Po týchto adaptačných prácach, možno už na jeseň, Dom kultúry by na takých 70 percent mal spĺňať svoje funkcie. Pochopiteľne, Kulpínčania sa budú uchádzať i o prostriedky z iných zdrojov a usilovať sa plánované práce čím skôr realizovať.

Anna Francistyová

 

A. FRANCISTYOVÁ
A. FRANCISTYOVÁ

ANNA FRANCISTYOVÁ (1962) V NVU Hlas ľudu je zamestnaná od roku 1985. Najprv pôsobila v redakcii mládežníckeho časopisu Vzlet, kde bola i zástupkyňou hlavnej redaktorky a úradujúcou šéfredaktorkou. Od roku 1994 pôsobí v redakcii Hlasu ľudu, od roku 1995 ako redaktorka kultúrnej rubriky a toho času je i zástupkyňou zodpovedného redaktora Hlasu ľudu. Je nositeľkou niekoľkých ročných cien Hlasu ľudu. Kontakt: francistyova@hl.rs