Výzva na účasť na 2. Seminári kreatívneho písania

10.jún 2015

Literárna komisia Výboru pre kultúru Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny má zámer prostredníctvom Seminára kreatívneho písania, ktorý sa uskutoční od 14. do 16. augusta 2015 v Báčskom Petrovci, podnietiť umelecké vyjadrovanie sa mladých generácií Slovákov žijúcich vo Vojvodine v materinskej reči.

Na výzvu sa môžu prihlásiť žiaci gymnázií a stredných škôl, ako aj študenti študujúci buď na Slovensku, alebo v Republike Srbsko.

Na seminári budú prednášať eminentní odborníci zo Slovenska a spisovatelia z vojvodinského prostredia.

V snahe zvoliť najtalentovanejších budúcich spisovateľov vypisujeme túto verejnú výzvu, na základe ktorej vyberieme frekventantov.

NRSNM bude účastníkom hradiť náklady ubytovania a stravovania.

 

Spolu s prihláškou najneskôr do 20. júla 2015 potrebné je zaslať:

 − kratšie CV záujemcov a kontakty (poštovú adresu, mail a číslo mobilu)

− jednu literárnu prácu (napríklad báseň, prózu alebo esej – po jednom autorskom príspevku)

 

Prihlášku treba zaslať na adresu: Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny, Bulvár Mihajla Pupina 1/4, 21 000 Nový Sad, s poznámkou Pre 2. Seminár kreatívneho písania.

 

Komisia zhodnotí najkreatívnejšie práce a oboznámi uchádzačov s ďalšími detailmi týkajúcimi sa priebehu seminára.

 

 

 

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs