Voľné kopy pre Guinnessa aj v Petrovci

12.jún 2015

Voľné kopy pre Guinnessa aj v Petrovci

Petrovčania ako súčasť celosvetového podujatia o zápis do Guinnnessovej knihy rekordov (foto: J. Čiep)

Petrovčania ako súčasť celosvetového podujatia o zápis do Guinnnessovej knihy rekordov

Združenie YMCA v sobotu 6. júna oslávilo 171. narodeniny. V celom svete presne o 12. hodine, teda napoludnie (podľa nášho časového pásma to bolo o 14. hodine) na rôznych športových ihriskách aktivisti YMCA zorganizovali voľné kopy na bránu, čiže jedenástky.

Cieľom im bolo zapísať sa do Guinnnessovej knihy rekordov za najvyšší počet voľných kopov vykonávaných na viacerých miestach naraz. Aj v Báčskom Petrovci, kde je sídlo srbskej pobočky tejto celosvetovej kresťanskej mládežníckej organizácie, prichystali a zrealizovali toto podujatie. Zoskupili sa hodinu pred samotným podujatím na ihrisku Futbalového klubu Mladosť, aby pripravili všetkých účastníkov a vysvetlili im pravidlá hry.

YMCA Srbsko vyzvala záujemcov všetkých vekových kategórií, od najmladších po najstaršie, aby sa im pripojili v takomto svojráznom pripomínaní si narodenín spoločnosti. Každého, kto strieľal do brány, zapísali do knihy a tým sa stal súčasťou globálneho hnutia posilnenia postavenia mladých. V samotnom Petrovci takých záujemcov bolo viac ako šesťdesiat a celú akciu aj nafilmovali.

YMCA Srbsko v Petrovci bol jediným registrovaným účastníkom tohto podujatia z územia Balkánu. Uvádzame aj zoznam oficiálne registrovaných štátov, ktoré účinkovali v snahe uskutočniť Guinnessov rekord: Filipíny, Trinidad a Tobago, Švajčiarsko, Kamerun, Dánsko, Škótsko, Írsko, Kórea, Grécko, Austrália, Arménsko, USA, Gaza, Hongkong, Anglicko, Kolumbia, Mongolsko, Španielsko, India, Rusko, Bielorusko, Barbados, Srbsko, India a Peru.

V pokračovaní spoločnej družby nechýbala ani torta k narodeninám a občerstvenie pre účastníkov podujatia.

Jaroslav Čiep

J. ČIEP
J. ČIEP

JAROSLAV ČIEP (1970) V súčasnosti je redaktorom v týždenníku Hlas ľudu. V rokoch 2000 až 2009 zastával funkciu riaditeľa Novinovo-vydavateľskej ustanovizne Hlas ľudu v Novom Sade. V Knižnici Štefana Homolu v rokoch 1996 až 2000 ako riaditeľ zorganizoval a prezentoval zo 40 dokumentárnych výstav z kultúrnych dejín Slovákov vo Vojvodine. Kontakt: ciep@hl.rs