Rozlúčkové večierky žiakov kovačickej základnej školy a gymnázia

9.jún 2015

Rozlúčkové večierky žiakov kovačickej základnej školy a gymnázia

 

Ďalšia generácia kovačických malých maturantov sa rozlúčila s doterajším školským životom (na snímke sú nositelia Diplomu Vuka Karadžića)

Ďalšia generácia kovačických malých maturantov sa rozlúčila s doterajším školským životom (na snímke sú nositelia Diplomu Vuka Karadžića)

Rozlúčková slávnosť spravidla býva dojímavá a patrí medzi tie podujatia, na ktoré sa nikdy celkom nezabúda. V týchto dňoch sa maturanti v základných a stredných školách rozlúčili so svojou doterajšou školou a chystajú sa vykročiť do nového života.

V školskom roku 2014/2015 brány kovačickej základnej školy opustila generácia žiakov, ktorá z úhrnne 72 žiakov má šiestich nositeľov Diplomu Vuka Karadžića. Sú to Nataša Lenhartová, Dušana Babincová, Andrea Babková, Ivan Cicka, Andrej Tomáš a Ivona Bírešová, ktorá je zároveň aj žiačkou generácie. Nevystali ani primerané slová riaditeľky školy, triednych učiteľov, žiačky generácie a ani spoločný tanec s rodičmi. Rozlúčkový večierok prebiehal v kovačickej reštaurácii Glamour, kde po oficiálnom programe nasledovala zábava do rána s hudobníkmi Jaroslavom Glózikom, Pavlom Strakom a Jaroslavom Nemčekom.

Na rozlúčkovom večierku si kovačickí maturanti GMP sľúbili, že na seba nezabudnú a budú sa aj naďalej stretať (odmenení žiaci s riaditeľom školy)

Na rozlúčkovom večierku si kovačickí maturanti GMP sľúbili, že na seba nezabudnú a budú sa aj naďalej stretať (odmenení žiaci s riaditeľom školy)

Rozlúčku so školou a profesormi uplynulý týždeň absolvovali aj žiaci Gymnázia Mihajla Pupina v Kovačici, kde sa v školení rozhodlo pokračovať 73 maturantov. Žiaci, ktorí zakončili štvrtý ročník gymnázia s výborným prospechom, sú: Denis Grnča, Nina Chalupová, Benjamín Hýl, Katarína Kadancová, Andrijana Trnovská a Miloslav Zloch. Nositeľmi Diplomu Vuka Karadžića medzi žiakmi tohtoročnej generácie gymnazistov sú Dimitrije Nestorov, Gabriela Šimeková a Anna-Mária Babincová, ktorá je aj žiačkou generácie.

Skôr, než sa začala zábava pri hudbe skúseného kovačického orchestra, riaditeľ školy Pavel Rohárik spolu s triednymi učiteľmi udelil žiakom maturantom diplomy a darčeky.

Anička Chalupová

 

 

 

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs