Rozpočet menší o 15 %

8.jan 2014

Rozpočet menší o 15 %

radomanVojvodina bude v tomto roku nakladať s rozpočtom vo výške 65,67 miliardy din., ktorý je o 15 % menší než minuloročný. Rozpočet schválili na poslednom minuloročnom zasadnutí 27. decembra.

Pokrajinský tajomník pre financie Zoran Radoman pripomenul, že Ústavný súd zatiaľ nerozhodol o zhodnotení ústavnosti jednotlivých ustanovení Zákona o rozpočtovom systéme, podľa ktorého vojvodinský rozpočet ani v tomto roku nebude v súlade so zákonom. „Amendementy, ktoré sme podali na rozpočet, neboli prijaté. Aj tohto roku bude pokrajinský rozpočet menší, než je to ústavom garantované,“ povedal Z. Radoman.

Práve v ten deň prebiehalo aj konštitutívne zasadnutie pracovnej skupiny poverenej vypracovaním Zákona o financovaní Vojvodiny. Rezortný tajomník Radoman vyjadril očakávanie, že zákon bude schválený už v prvej polovici t. r. a v prípade jeho nevypracovania vedenie pokrajiny ho, ako povedal, napíše a postúpi republikovému Zhromaždeniu na schválenie.

Podľa predsedu vojvodinskej vlády Bojana Pajtića tohtoročný „úzko dimenzovaný“ rozpočet bude zameraný na oblasti existenčného významu. „Pre poľnohospodárstvo je určených 6,4 miliardy din., pokým je pre zdravotníctvo a sociálnu politiku určených 1,2 miliardy din., kde sme zdôraznili podporu umelého oplodnenia druhého a tretieho dieťaťa. Doposiaľ sme financovali insemináciu iba pre prvé dieťa, ale ak chceme, aby natalita vo Vojvodine prekonala mortalitu, musíme pristúpiť aj k takým rozhodnutiam. Pravdaže, aj naďalej budeme finančne podporovať každé narodené tretie dieťa na úrovni pokrajiny. Súčasne tá podpora vynáša 12-tisíc mesačne a platí do druhého roku dieťaťa, ale ak sa vďaka tomuto opatreniu zvýši počet detí, jestvuje možnosť, aby sme mesačnú pomoc predĺžili až do siedmeho roku dieťaťa,“ povedal B. Pajtić.

Jasmina Pániková

 

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs