S cieľom prinavrátiť starých čitateľov Hlasu ľudu

24.sep 2020

S cieľom prinavrátiť starých čitateľov Hlasu ľudu

Kolektív sa stretol s predstaviteľmi NRSNM

V priestoroch Novinovo-vydavateľskej ustanovizne Hlas ľudu v Novom Sade sa dnes stretli zamestnanci tejto ustanovizne s čelnými predstaviteľmi Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny. Dôvodom stretnutia bola informácia, že sa zasadnutie Správnej rady Hlasu ľudu dnes zopakuje a že sa včera prijaté rozhodnutia zrušia. Toto zasadnutie sa predsa nekonalo.

Na tomto neoficiálnom stretnutí boli i predsedníčka NRSNM Libuška Lakatošová a predseda Výkonnej rady NRSNM a člen Správnej rady Hlasu ľudu Miroslav Tomáš.

Úvodom sa prihovorila riaditeľka Novinovo-vydavateľskej ustanovizne Hlas ľudu Anna Huďanová, ktorá zhrnula včerajšie zasadnutie Správnej rady, kde bola zvolená nová úradujúca zodpovedná redaktorka Hlasu ľudu Anna Francistyová. Tiež informovala, že bývalý úradujúci zodpovedný redaktor Miroslav Benka zostane zamestnaný v ustanovizni, ako novinár dopisovateľ v Starej Pazove. Hovoril aj novinár Hlasu ľudu Vladimír Hudec, v mene syndikátu a zároveň aj ako člen Správnej rady a vysvetlil dôvody na toto stretnutie.

Nová úradujúca zodpovedná redaktorka Anna Francistyová

Po vypočutí problémov, ktoré existovali v redakcii Hlas ľudu a súviseli so zlou spoluprácou bývalého zodpovedného redaktora Miroslava Benku s celým kolektívom ustanovizne, predsedníčka Lakatošová povedala, že NRSNM nikdy nezasahovala do redakčnej politiky novín. Zagratulovala novej úradujúcej zodpovednej redaktorke Anne Francistyovej a zaželala úspešnú prácu do budúcna.
Predseda Výkonnej rady NRSNM a člen Správnej rady Miroslav Tomáš povedal, že keďže pozná doterajšiu situáciu v redakcii, verí, že novinári budú teraz mať lepšie podmienky na prácu.

Prítomným sa prihovorila aj nová úradujúca zodpovedná redaktorka Anna Francistyová. Poďakovala sa za dôveru členom Správnej rady a kolegom a vyjadrila nádej, že staronovým prístupom k redakčnej politike si medzi stálych odberateľov vrátime starých čitateľov novín.

D. BEREDIOVÁ-BANOVIĆOVÁ
D. BEREDIOVÁ-BANOVIĆOVÁ

DANUŠKA BEREDIOVÁ-BANOVIĆOVÁ (1989) V redakcii Hlasu ľudu začala pôsobiť v roku 2015 ako dopisovateľka a do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2017. Kontakt: berediova@hl.rs