Schválili opravný rozpočet, vymenovali riaditeľov VKP

11.júl 2013

K plánovaným 53 bodom rokovacieho programu na zasadnutí Zhromaždenia mesta Nový Sad pridali celý rad ďalších, takže ich nakoniec bolo viac ako sto. Zasadnutie sa začalo v pondelok 8. júla, trvalo do pol druhej v noci, a pokračovalo v utorok 9. júla. Ako aj na minulom zasadnutí, aj na pondelkovom zmizol prúd, následkom čoho bola dvojhodinová prestávka.

Rozprava o prvom bode, o návrhu na zmenu členky Mestskej rady Milanky Brkićovej, trvala od desiatej takmer do pol šiestej večer. K zmene Brkićovej nakoniec neprišlo, lebo sa tajným hlasovaním za jej odvolanie z funkcie vyjadrilo 33 výborníkov. Boli to hlasy opozičných výborníkov, kým výborníci vládnucej koalície neprebrali hlasovacie lístky. Výbornícke skupiny DS a LSV sa dožadovali zmeny Brkićovej pre katastrofálny stav v oblasti kultúry v Novom Sade, ako i pre ľahostajnosť k významným mestským kultúrnym inštitúciám, na ktoré sú hrdí všetci občania žijúci na týchto priestranstvách. V zdôvodnení uviedli očividný príklad straníckeho nepotizmu, arogancie, ako i nezodpovednosti k rozpočtovým prostriedkom.

V rozprave o správe o revízii vlaňajšieho záverečného účtu opoziční výborníci upozornili, že došlo k porušeniu zákona, keďže na minulom zasadnutí so záverečným účtom neschválili i správu revízora. V rámci tohto bodu sa spomínal i dlh PU Radosno detinjstvo. Podľa vysvetlenia Radomira Dabetića, člena Mestskej rady povereného vzdelávaním, dlh vo výške 700 miliónov vznikol v rozpätí rokov 2007 – 2012. Spomínali sa tiež problémy vo VKP Parking servis a v diskusii tiež odznelo vysvetlenie, že sú problémy zdedené od predchádzajúcej garnitúry. Vládnuca väčšina aj tento bod schválila.

Najdôležitejším bodom zasadnutia Zhromaždenia mesta Nový Sad bol opravný rozpočet tohtoročného rozpočtu. Člen Mestskej rady poverený financiami Dejan Mandić v úvodnom prejave povedal, že je dôraz na kapitálnych subvenciách a investíciách, a uviedol, že nepríde k prelievaniu prostriedkov do bežných subvencií. Pozmenený rozpočet je v hodnote viac ako 24,29 miliardy dinárov. Poznámky opozície, pravdaže, boli kritické. Zhodnotili, že je opravný rozpočet bez plánu a vízie, a poznamenali, že by dlh ATP Vojvodina nemalo platiť mesto, ale zodpovední za zmluvu s uvedeným podnikom. Za návrh opravného rozpočtu hlasovalo 44 výborníkov, 14 nehlasovalo a piati boli zdržaní. Pred zasadnutím predseda Zhromaždenia mesta Nový Sad Siniša Sević vyhlásil, že opravný rozpočet nemôže byť rozvojový v takej miere, ako by si to všetci priali, a že je dobre, že rozpočet nie je v deficite. Povedal ešte, že nepríde k zdraženiu komunálnych služieb, ibaže sa možno zvýši cena lístkov v mestskej preprave.

Na pondelkovom zasadnutí výborníci schválili Akčný plán prístupnosti v Meste Nový Sad (roky 2013 – 2018), tiež ročné správy o činnosti a hospodárení zdravotníckych organizácií v roku 2012, ako i zmeny v programoch hospodárenia verejných komunálnych podnikov na bežný rok.

Utorkové pokračovanie zasadnutia Zhromaždenia mesta sa začalo diskusiou a schválením zmien v programoch práce kultúrnych ustanovizní na rok 2013. Potom výborníci schválili programy práce zdravotníckych organizácií na bežný rok. Nasledovala skupina bodov týkajúcich sa vymenovania riaditeľov verejných komunálnych podnikov. Na návrh Mestskej rady a na základe mestského súbehu vo všetkých prípadoch, okrem prípadu SPENS, doterajších úradujúcich riaditeľov vymenovali za riaditeľov. Opoziční výborníci medziiným komentovali, že štatúty komunálnych podnikov prispôsobili kandidátom a bolo počuť mienky, že sa nedbalo na odbornosť kádrov, len na ich stranícku príslušnosť.

E. Š.

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs