Významné zastúpenie mali aj súbory zo Srbska

11.júl 2013
Záber zo sprievodu Slovanov

Záber zo sprievodu Slovanov

CYRILO-METODSKÉ OSLAVY V NITRE

Na Svätoplukovom námestí v Nitre od 5. do 7. júla prebiehali trojdňové oslavy 1150. výročia príchodu sv. Cyrila a Metoda na Veľkú Moravu. Maratón podujatí odštartovala v piatok Cyrilo-metodská národná púť za účasti najvyšších predstaviteľov štátu i cirkvi. Zúčastnil sa aj osobitný vyslanec svätého Otca Františka slovinský kardinál Franc Rodé. Pápež František sa prihovoril účastníkom osláv poverovacím listom adresovaným kardinálovi Rodému a pozdravom. Na svätú omšu, ktorú celebroval po slovensky legát Rodé, prišli do Nitry tisícky ľudí. V ten deň sa uskutočnilo aj uvedenie pamätnej dvojeurovej mince a slovenskej poštovej známky k 1150. výročiu príchodu Cyrila a Metoda. Piatkový program vyvrcholil v predvečerných a večerných hodinách na námestí koncertom Slovenskej filharmónie – premiérou oratória podľa eposu Jána Hollého Cirillo-metodiada spojenú s veľkomoravským orlojom – živými obrazmi dávnych cyrilo-metodských čias. Na tom istom mieste pokračovala audio-vizuálna a divadelná šou, v ktorej ožili najvýraznejšie osobnosti a momenty veľkomoravských dejín. Na iných miestach prebiehali rôzne výstavy, koncerty, otvorili sa pamiatkové a cirkevné priestory pre verejnosť, medzi nimi aj biskupský palác.

Komorný zbor Zvony zo Selenče na festivale Slavica fest

Komorný zbor Zvony zo Selenče na festivale Slavica fest

V sobotu sa návštevníci osláv dočkali bohatého kultúrneho a sprievodného programu, v ktorom vystúpili okrem domácich aj zahraniční hostia. Medzi nimi nechýbal Komorný zbor Zvony zo Selenče. Tento zbor už pred rokmi vystupoval v nitrianskom evanjelickom kostole a získal srdcia prítomných pochádzajúcich z viacerých konfesií. Aj pri tomto pobyte zbor rozdával poslucháčom radosť na viacerých miestach v Nitre a jeho okolí. V tento deň ako poklona slovenského národa solúnskym bratom uskutočnil sa v meste sprievod Slovanov a medzinárodný folklórny festival Slavica fest, ktorý pripravilo Občianske združenie Slavica. Na festivale vystúpili folklórne súbory nielen zo Slovenska, ale aj súbor z Bieloruska, z Bulharska, z Českej republiky, z Ruska a taktiež súbor Vuka Stefanovića Karadžića z Báčskej Topoly, zo Srbska.

Nitrianske trojdňové oslavy 1150. výročia príchodu sv. Cyrila a Metoda na Veľkú Moravu vyvrcholili v nedeľu večer na Svätoplukovom námestí galavečerom domácich umelcov. V programe plnom netradičných čísel sa predstavili Kuly z kapely Desmod, tanečná skupina Old School Brothers so svojou hviezdou Bruiseom, La Gioia či finalista SuperStar 2013 Itcho Pčelár. Zaujali aj tanečníci z Akadémie pohybu a umenia, kapela U.K.N.D, bubnová šou Campana Batucada, spevácky zbor Dúha a viaceré mladé talenty.

V dňoch 6. a 7. júla sa v priestore námestia a na pešej zóne, čiže v srdci mesta konal Nitriansky jarmok za účasti výnimočných remeselníkov ľudových umelcov nielen zo Slovenska, ale aj zo zahraničia. Množstvu návštevníkov pripravil a ponúkol majstrovské umenie v tradičných podobách a nechýbali ani pivné slávnosti. Korzo – nitrianska pešia zóna – ožila koncertmi, vystúpeniami a rôznymi performanciami mladých umelcov, študentov a kolektívov nitrianskych umeleckých škôl.

Ján Jančovic

 

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs