Schválili rozhodnutie o rozpočte (tretí doplnkový rozpočet)

16.dec 2015

Schválili rozhodnutie o rozpočte (tretí doplnkový rozpočet)

Na včerajšom zasadnutí ZO Kovačica výborníci najviac času venovali rozprave o rozpočte na rok 2015 (tretí doplnkový rozpočet), ktorého návrh ozrejmila vedúca obecného Oddelenia pre financie Alžbeta Marková. Celkové rozpočtové výdavky pre jednotlivých užívateľov a na jednotlivé účely na rok 2015, vzhľadom na predchádzajúci rozpočet, sú zmenšené za necelých 300 miliónov dinárov.

Rozhodnutie o rozpočte podporila aj opozícia (na snímke za rečníckou tribúnou:Alžbeta Marková, vedúca obecného oddelenia pre financie)

Rozhodnutie o rozpočte podporila aj opozícia (na snímke za rečníckou tribúnou: Alžbeta Marková, vedúca obecného Oddelenia pre financie)

Tento bod rokovacieho programu vyvolal najväčšiu diskusiu, v ktorej odzneli hlavne rovnaké poznámky. Podľa slov Jána Husárika, predsedu obce, predchádzajúce dva rozpočty boli zveličené a vysoko postavené, prostriedky sa trovili nereálne. Za rozhodnutie o rozpočte, okrem vládnucej koalície zoskupenej okolo Srbskej pokrokovej strany, hlasovala aj opozičná strana Líga sociálnych demokratov Vojvodiny a demokrati.

Na včerajšom zasadnutí výborníci zvolili nových úradujúcich riaditeľov VKP v Debeljači a Uzdine, a DK v Padine a Uzdine. K zmenám prišlo aj v radách – správnej a dozornej – domov kultúry v Kovačici a v Uzdine a Obecnej knižnici Kovačica. Okrem toho, že zvolili novú členku Správnej rady Galérie insitného umenia v Kovačici, výborníci schválili nových členov Rady pre zdravotníctvo a prevenciu chorôb závislosti, Rady pre rozvoj a ochranu lokálnej samosprávy a Rady pre poľnohospodárstvo a dobytkárstvo ZO Kovačica.

Na 34. zasadnutí ZO Kovačica, Zhromaždenie potvrdilo mandát Jánovi Nemogovi z Padiny, výborníkovi z volebnej listiny Všetci spoločne proti výstavbe továrne na spracovanie azbestu Slovenská strana Ján Paul (Pavlovic).

Anička Chalupová

A. CHALUPOVÁ
A. CHALUPOVÁ

ANIČKA CHALUPOVÁ (1971) Ako novinárka začala v lokálnej rozhlasovej stanici v Kovačici, neskoršie ako šéfredaktorka v TV OK. Je autorkou viacerých dokumentárnych filmov, vysielaní pre deti a mládež, článkov z dejín Kovačice, početných kultúrno-spoločenských akcii a pod. Od 2011 roku pracuje v Novinovo-vydavateľskej ustanovizni Hlas ľudu ako novinárka – dopisovateľka z Kovačice. Kontakt: chalupova@hl.rs