Spomienková výstava Jána Kňazovica

15.dec 2015

Spomienková výstava Jána Kňazovica

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Valadimír Valentík v spoločnosti (zľava) A. Žolnajovej-Barcovej, M. Raspírovej a A. Kňazovicovej

Spomienkovú výstavu Jána Kňazovica, jedného zo zakladateľov kovačickej školy insitného maliarstva, sprístupnili dnes večer v Ústave pre kultúru vojvodinských Slovákov v Novom Sade.

V prítomnosti autorovej dcéry, maliarky Anny Kňazovicovej, o diele jedného z najoriginálnejších svetových insitných maliarov hovoril a výstavu otvoril výtvarný kritik Vladimír Valentík. Hovorili aj predstaviteľky Galérie umenia v Kovačici: riaditeľka Mária Raspírová a Anna Žolnajová-Barcová.

Málopočetné obecenstvo

Malý počet prítomných

Neskutočne malý počet prítomných na vernisáži maestra, ktorého obrazy sa nachádzajú v početných súkromných kolekciách, ale aj známych svetových galériách, sa nadchýnal aj spevom opernej speváčky Jaroslavy Benkovej-Vlčkovej.

Podrobnejšie o výstave venovanej nedožitej 90-ky Jána Kňazovica bude v Novoročnom čísle Hlasu ľudu

Juraj Bartoš

 

J. BARTOŠ
J. BARTOŠ

BARTOŠ, JURAJ (1955) Pracuje ako novinár redaktor v týždenníku Hlas ľudu, kde bol šéfredaktorom v obdobiach 1990 – 1991 a 2000 – 2005. V čele mládežníckeho časopisu Vzlet pôsobil v období 1993 – 1997. Spolupracoval so slovenskými redakciami Rádia Nový Sad, Televízie Nový Sad, bol pri zakladaní TV Petrovec, tiež členom redakcie časopisu pre deti Zornička. Vydal knižku básní a próz pre deti Poď, kým ešte smieme (2005). Získal niekoľko ročných novinárskych cien Hlasu ľudu a Cenu Zorničky za básne a prózy. Je ženatý, má dvoch synov. Kontakt: bartos@hl.rs