Desaťročie prvé

15.dec 2015

Desaťročie prvé

Dekan Akadémie umení  prof. Siniša Bokan

Dekan Akadémie umení prof. Siniša Bokan

Ozajstný sviatok tvorivej fotografie sa začal dnes, otvorením po rade 5. Svetového bienále študentskej fotografie v ústrednej budove Univerzity v Novom Sade.

Aj keď sa neznalcom občas zdá, že fotografia v tejto digitálnej dobe, pre obrovskú kvantitu, melie z posledného, jej neskrotná vitalita svedčí, že bude tu s nami a vôkol nás neustále, potiaľ, kým človek pocíti potrebu tak uchovať zastavené okamihy času a spomienky, ako aj k nim pristupovať tvorivo a špecificky jedinečne.

Z utorkovej vernisáže

Z dnešnej vernisáže

Na bienále, ktorým finišuje prvé desaťročie podujatia odštartovaného Ivanom Karlavarisom a Branislavom Dobanovačkim sa prihlásilo takmer tisíc a päťsto účastníkov, z ktorých asi každý jedenásty mal možnosť dostať sa do toho užšieho výberu a teda aj na výstavu. Zaujímavé je, že sú účastníci zo všetkých päť kontinentov a z vyše tridsiatich krajín.

Prihovárajúc sa prítomným na dnešnej vernisáži dekan Akadémie umení prof. Siniša Bokan akcentoval základný cieľ bienále: prezentovať fotografické umenie a prax ako média, ktoré sa vyučuje v rámci vysokoškolských ustanovizní vo svete, priblížiť toto umenie mladým, ale aj mladých umelcov fotografov širšej verejnosti. Lebo snímka je aj svedectvo, aj dokument, aj umelecký prejav, aj všetko to čo len v hľadáčiku fotoaparátu, kamery, mobilu, tabletu… objaviť možno. Svet náš, ale i neznámy, vnímaný z nezvyčajných uhlov.

Práca Tam Hoi Ying z Hong-Kongu

Práca Tam Hoi Ying z Hong-Kongu

Bienále podporené pokrajinskými sekretariátmi pre kultúru a verejné informovanie, ako aj vedu a technologický rozvoj, potrvá do 5. januára 2016. A treba si spestriť december a vybrať sa na nevšednú prechádzku svetovými meridiánmi, ktorú najlepšie doteraz, umožnili mladí tvorcovia zo všetkých štyroch končín sveta.

                                                                           Oto Filip

O. FILIP
O. FILIP

OTO FILIP (1954) Ako novinár začal pôsobiť v týždenníku Glas Podrinja v Šabci, po štúdiách kratší čas pobudol v Dnevniku – Nový Sad, skadiaľ onedlho prestúpil do Hlasu ľudu. V októbri 1979 začínal ako praktikant, aby sa o pár rokov stal redaktorom zahraničnej rubriky, potom zástupcom šéfredaktora, a v poslednom desaťročí 20. storočia i šéfredaktorom Hlasu ľudu. V rokoch 1992 – 1993 bol aj úradujúcim riaditeľom NVU Hlas ľudu. V súčasnosti pôsobí ako redaktor, venujúci sa vojvodinským a celoštátnym spoločenským, politickým, hospodárskym, ekologickým, poľnohospodárskym a iným témam. Zároveň je redaktorom magazínovej prílohy Mozaika pri zrode ktorej v roku 1999 i stál. Kontakt:filip@hl.rs