Schválili správu o realizácii rozpočtu

11.dec 2015

Schválili správu o realizácii rozpočtu

Správa o realizácii rozpočtu bez podpory opozície

Správa o realizácii rozpočtu bez podpory opozície

Zhromaždenie AP Vojvodiny dnešným zasadnutím, okrem iných bodov, rozoberalo aj správu o realizácii pokrajinského rozpočtu za obdobie mesiacov január – september 2015.

Tento bod, samozrejme, vyvolal najväčšiu diskusiu a aj tento raz odzneli rovnaké poznámky – štát sa k pokrajine správa macošsky, respektíve pokrajinská vláda „katastrofálne trovila prostriedky a odmietala šetriť“.

Nenad Borović, spred poslaneckej skupiny Demokratickej strany povedal, že aj naďalej najväčšiu časť rozpočtu tvoria transferové prostriedky (okolo 26 miliárd dinárov). „Bezohľadu na macošský vzťah štátu k pokrajine, aj naďalej je viditeľné šetrenie a prioritou zostáva poľnohospodárstvo. Za prvých deväť mesiacov tohto roku rozpočet AP Vojvodiny zaznamenal suficit vo výške zhruba dve miliardy dinárov,“ povedal Borović.

Za správu o rozpočte, okrem demokratov, hlasovali aj Zväz vojvodinských Maďarov a Liga sociálnych demokratov, ktorá avizovala, že Ústavnému súdu podá sťažnosť na návrh republikového rozpočtu, ktorým sa, ako povedali, pokrajine zase odoberie zaručených 7 % z rozpočtu.

Poslanci opozície hlasovali proti. Predrag Matejin, predseda poslaneckej skupiny Srbskej pokrokovej strany v Zhromaždení AP Vojvodiny ocenil, že sa pokrajinská vláda nepridŕža smerníc finančného sektoru, ktoré sa vzťahujú na šetrenie v rozpočte, ale nie na šetrenie na vykonávanie kapitálových investícií. „Realizácia rozpočtu v pokrajine na kapitálových investíciách je katastrofálna. Republika si svoj záväzok spĺňa a transferuje prostriedky aj viac ako 7 %, “ povedal Matejin.

Na dnešnom zasadnutí pokrajinskí poslanci zvolili aj dve zástupkyne Pokrajinského ochrancu občanov – ombudsmana. Na obdobie šesť rokov po druhýkrát za zástupkyňu ombudsmana pre ochranu práv národnostných menšín zvolili Evu Vukašinovićovú, zatiaľ čo zástupkyňou v oblasti všeobecných právomocí bude Anikó Sirková.

Jasmina Pániková  

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs