Muzikologická konferencia po 11-krát

12.dec 2015

Muzikologická konferencia po 11-krát

Ivan Bagľaš a Milina Sklabinská

Ivan Bagľaš a Milina Sklabinská

V Ústave pre kultúru vojvodinských Slovákov dnes prebiehal 11. ročník konferencie Slovenská hudba vo Vojvodine.

Tento raz sa odborníci, ktorí boli nie iba zo sféry hudby, zaoberali témou dramaturgie a manažmentu hudobných podujatí. Ako na úvod  povedala organizátorka podujatia Mgr. art. Milina Sklabinská táto téma je aktuálna a vždy je potrebné sa pozrieť na problematiku aj z iných aspektov, na ktoré sa často nedáva veľký dôraz.

Anna Jašková

Anna Jašková

Takým aspektom je aj verejná mienka, ktorej sa venoval Mgr. Ivan Bagľaš. PhD., ktorý uvedenú skúmal na hudobných festivaloch. O hudbe v programe Slovenskej redakcie Rádio-televízie Vojodiny hovorila Anna Jašková, zástupkyňa zodpovedného redaktora druhého programu Rádio-televízie Vojvodiny, zatiaľ čo sa o projektoch v oblasti hudby zmienila Aleksandra Đorđevićová, poradkyňa v Ministerstve kultúry a informovania Republiky Srbsko.

Vlastimil Fabišik

Vlastimil Fabišik

Mgr. Petra Krnačová, PhD., riaditeľka Odboru záujmovej umeleckej činnosti a projektov záujmovej umeleckej činnosti Národného osvetového centra hovorila o aktivitách tohto centra s dôrazom na dramaturgiu podujatí z oblasti tradičnej ľudovej kultúry a folklorizmuDr. Vlastimil Fabišik, umelecký riaditeľ Krajanskej nedele Folklórnych slávností pod Poľanou v Detve sa zameral na organizáciu všetkých zložiek tohto podujatia.

Organizátorka a moderátorka podujatia M. Sklabinská zároveň prezentovala aj zborník prác z minuloročnej konferencie.

Konferenciu zorganizovali ÚKVS a Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny.

Jasmina Pániková

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs