Odznel festival Letí pieseň, letí

14.dec 2015

Odznel festival Letí pieseň, letí

Najlepšie medzi najlepšími, podľa rozhodnutia odbornej poroty, sa stali skladateľka Vieroslava Válovcová a mladá speváčka Iveta Petrovičová

Najlepšie medzi najlepšími, podľa rozhodnutia odbornej poroty, sa stali skladateľka Vieroslava Válovcová a mladá speváčka Iveta Petrovičová

Včera večer v sieni Domu kultúry 3. októbra odznel 17. ročník tohto hudobného podujatia pre deti. Na tohtoročnom festivale Letí pieseň, letí odznelo 13 skladieb, ktoré do Kovačice prileteli aj z Padiny, Báčskeho Petrovca, Selenče a Báčskej Palanky,

Podľa rozhodnutia odbornej poroty prvú cenu pre interpretáciu si vyspievala Iveta Petrovičová z Padiny a druhú cenu získala Katarína Válovcová z Kovačice, ktorá získala aj najviac sympatii obecenstva. Tretia cena za prednes sa dostala do rúk Zlatkovi Klinovskému zo Selenče. Cenu za najlepšiu skladbu podľa ocenenia odbornej komisie získala skladateľka Vieroslava Válovcová z Kovačice za pieseň Sestrička, zatiaľ čo sa obecenstvu najviac páčila skladba Malý kohút hudobníka Žeľka Sucháneka z Kovačice. Druhou cenou za skladbu Hudbu milujem odborná porota ovenčila Ladislava Petroviča z Padiny a tretiu cenu získal skladateľ Jaroslav Glózik z Kovačice za pieseň Uuúú.

Detský spevácky zbor ZŠ je neodmysliteľným prvkom tohto podujatia (na snímke sú väčšia časť účastníkov)

Detský spevácky zbor ZŠ je neodmysliteľným prvkom tohto podujatia (na snímke sú väčšia časť účastníkov)

Spevákov, okrem šesťčlenného orchestra, sprevádzal aj detský spevácky zbor pod taktovkou učiteľa hudby Pavla Tomáša st.

Doteraz do hudobného sveta populárnej hudby pre deti festival vyprevadil ponad 380 skladieb, ktorý vypestoval mnohé dnes známe osobnosti z oblasti hudby.

    Anička Chalupová

 

A. CHALUPOVÁ
A. CHALUPOVÁ

ANIČKA CHALUPOVÁ (1971) Ako novinárka začala v lokálnej rozhlasovej stanici v Kovačici, neskoršie ako šéfredaktorka v TV OK. Je autorkou viacerých dokumentárnych filmov, vysielaní pre deti a mládež, článkov z dejín Kovačice, početných kultúrno-spoločenských akcii a pod. Od 2011 roku pracuje v Novinovo-vydavateľskej ustanovizni Hlas ľudu ako novinárka – dopisovateľka z Kovačice. Kontakt: chalupova@hl.rs